Նախադպրոցականի կրթություն

II կուրս (հիմնական կրթություն), I կուրս (միջնակարգ կրթություն)

III կուրս (հիմնական կրթություն), II կուրս (միջնակարգ կրթություն)