Ուսումնական պլաններ

Ուսումնական պլաններ 2018-2019

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) մեկամյա կրթություն

Միջին մասնագիտական կրթություն

Ուսումնական պլաններ 2017-2018

Միջին մասնագիտական կրթություն

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն