Աշխատանքային հավաք

  • Ընտրությամբ նոր դասընթացի, գործունեության, ակումբի պահանջ

Քոլեջում նոր դասընթացի, ակումբի պահանջ չկա

  • Նախադպրոցական դաստիարակների մեկամյա ուսուցումը քոլեջում

2019-2020 ուսումնական տարում

  • Ուսանողների թիվը 27-ն է, որից 23-ը աշխատում են նախադպրոցական հաստատություններում: