Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 1-ամյա կրթություն միջնակարգ կրթության հիմքով

Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն
Ուսումնական պլան

Կարի արտադրության տեխնոլոգիա
Ուսումնական պլան

Պարտիզապուրակային գործ
Ուսումնական պլան

Այգեգործություն
Ուսումնական պլան

Խոհարարական գործ
Ուսումնական պլան

Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն
Ուսումնական պլան

Բրուտագործություն
Ուսումնական պլան