Առանցքային և ընդհանուր մասնագիտական հմտություններ

II կուրս (հիմնական կրթություն), I կուրս (միջնակարգ կրթություն)

III կուրս (հիմնական կրթություն), II կուրս (միջնակարգ կրթություն)

  • Իրավունքի հիմունքներ
  • Տնտեսագիտության հիմունքներ
  • Ֆիզկուլտուրա