Արտադրական ուսուցումը Քոլեջում

Ուսումնաարտադրական արհեստանոցի աշխատակարգ
Հացթխման և խոհարարական գործի ուսումնաարտադրական արհեստանոց

Հացթխման և խոհարարական գործի սպասարկման ուսումնա-արտադրական
արհեստանոցի ստեղծման հուշագիր. 2018թ.

Համագործակցության մասին հուշագիր. 2019թ.
Առաջարկ. 2016թ.

 

Քոլեջի արտադրությամբ լաբորատորիաներում արտադրական գործունեություն են իրականացնում մասնագիտական ուսուցման ուսանողները:
Լաբորատորիայում ստեղծվող արտադրության  ղեկավարը՝ տվյալ լաբորատորիայի ղեկավարն է: Ղեկավարը կարող է նշանակել իրեն փոխարինող կամ օգնական:

Քոլեջում գործող նյութական արտադրություն ստեղծող լաբորատորիաներն են՝

 • Բուսաբուծության լաբորատորիա
 • Կարի արտադրության լաբորատորիա
 • Տեխնոլոգիայի լաբորատորիա
 • Հնձան. Խաղողի և գինու դպրոց-լաբորատորիա

Քոլեջում գործող մասնագիտությունների միջոցով մասնագիտական-մարդկային ռեսուրսներ՝

 • Նախակրթարանի դաստիարակ
 • Լուսանկարիչ-ուսուցիչ
 • Ծրագրավորող-ուսուցիչ
 • Զբոսավար-մասնագետ
 • Դերձակ-մոդելավորող
 • Պարտիզպան-այգեպան
 • Բրուտագործ

Արտադրության օրացույց
Սեպտեմբեր
Խաղողի և գինու դպրոց

 • Երկու տեսակի գինու ստեղծում / աշխատանքը շարունակվելու է մինչև դեկտեմբեր ամիս/
 • Սպիրտի ստեղծում

Բուսաբուծության լաբորատորիա

 • Սերմնահավաք, սերմերի փաթեթների ստեղծում
 • Սենյակային բույսերի ստեղծում
 • Ծաղկող բույսերի սածիլանոց տնկարանի վերանորոգում. ցանքարկղերում սերմերի ցանում
 •  Նոր տարածքի հատկացում թաղարներով բույսերի պահպանման համար, դրանց խնամքը մինչև գարուն
 • Հիդրոպոնիկայի շահագործում. համագործակցության առաջարկով այց հիդրոպոնիկայի ինստիտուտ

Կարի արտադրության լաբորատորիա

 • Գինու շշերի պայուսակների ստեղծում
 • Կտորե ամենօրյա գործածվող պայուսակների ստեղծում

Տեխնոլոգիայի լաբորատորիա

 • Կավե դեկորատիվ ափսեների ստեղծում
 • Գինու պիտակների ստեղծում
 • Գինու շշերի անհատական ձևավորում
 • Շապիկների էսքիզներ, նկարչություն
Նախադպրոցական կրթություն
 • Աշխատանք կրթահամալիրի նախակրթարաններում

Լուսանկարչության լաբորատորիա

 • Հյուսիսային դպրոցի լուսանկաչության գործունեության կազմակերպում
 • Արևմտյան դպրոցի լուսանկաչության գործունեության կազմակերպում

Ծրագրավորում, համակարգիչների ծրագրային և տեխնիկական սպասարկում

 • Միջին դպրոցի ծրագրավորման գործունեության կազմակերպում