Գնահատման մատյաններ

Հիմնական կրթությամբ 1-ին կուրսեր

  • 1.1 կուրս
  • 1.2 կուրս
  • 1.3 կուրս

Մասնագիտական կուրսեր

  • Լուսանկարչական գործ. 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կուրսեր
  • Նախադպրոցական կրթություն. 2-3-րդ կուրսեր
  • Հագուստի մոդելավորում և նախագծում. 2-րդ, 3-րդ կուրսեր
  • Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ. 3-րդ, 4-րդ կուրսեր
  • Զարդային-կիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ. 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կուրսեր
  • Հաշվողական տեխնիկայի սարքավորումներ և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում. 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ կուրսեր
  • Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ. 2-րդ, 3-րդ կուրսեր