Դասավանդողների բլոգներ

Քոլեջի ղեկավար

Գրասենյակի ղեկավար

Կազմակերպիչ

Դասավանդողներ

Հայոց լեզու և գրականություն

Պատմություն, հասարակագիտություն

Մաթեմատիկա

Բնագիտություն, էկոլոգիա

  • Նելլի Գեղամյան. բլոգ, անձնական թերթիկ (CV)

Օտար լեզու

Տեխնոլոգիա

Երաժշտություն

Լուսանկարչություն

Ծրագրավորում, համակագչային սպասարկում

Ընդհանուր հումանիտար, առանցքային մասնագիտություններ

Մարզիչներ