Դասացուցակ 2018-2019

Ուսումնական երրորդ շրջան

Միջին մասնագիտական կրթության դասացուցակը՝ Դասացուցակ-2017-2018

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) մեկամյա կրթության դասացուցակ

Միասնական ժամատախտակը՝ տես այստեղ:

Քոլեջի 2017-2018 ուստարվա 1-ին կիսամյակի դասացուցակը՝Դասացուցակ-2017-2018

Երթուղիներ

Ժամատախտակ

Ժամանակացույց

Միջին մասնագիտական կրթություն

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

Ուս.պլաններ