Դասացուցակ

2019-2020 ուսումնական տարի

Միասնական ժամատախտակ

Լսարաններ, լաբորատորիաներ

Երթուղիներ

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի դասացուցակ

«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության դասացուցակ

Գրադարանային գործ

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) մեկամյա կրթության դասացուցակ

  • Պարտեզապուրակային գործ
  • Այգեգործություն
  • Կարի արտադրության տեխնոլոգիա
  • Բրուտագործություն
  • Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն