Մատենավարություն

2021-2022 ուսումնական տարի

 • Միասնական ժամատախտակ
 • Երթուղիներ

ԴասացուցակՀիմնական կրթություն

 • Հիմնական կրթության 1-ին շրջանի դասացուցակ

Միջնակարգ կրթություն

 • «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտությամբ 1-ին կուրս
 • «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտությամբ 2-րդ կուրս
 • «Գրադարանային գործ» մասնագիտությամբ 1-ին կուրս
 • «Գրադարանային գործ» մասնագիտությամբ 2-րդ կուրս

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) մեկամյա կրթության դասացուցակ

 • Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա
 • Պարտեզապուրակային գործ
 • Կարի արտադրության տեխնոլոգիա
 • Բրուտագործություն
 • Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն

Ուսանողների հաշվառում

 • 1-ին կուրսեր
 • 2-4-րդ կուրս

Ուսանողների գնահատում

 • 1.1 կուրս
 • 1.2 կուրս
 • 1.3 կուրս
 • Նախադպրոցական կրթության 2-3-րդ կուրսեր
 • Հագուստի մոդելավորման 2-3 կուրսեր