Դիպլոմային նախագծերի պաշտպանության օրերն ըստ մասնագիտությունների

 

 

 

 

 

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր

 

Հունիսի 11-ին, ժամը՝ 9:30

Հունիսի 14-ին, ժամը՝ 11:00

Հունիսի 15-ին, ժամը՝ 13:00

  • «Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում»

Հունիսի 16-ին, ժամը՝ 12:00

  • «Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ»

Հունիսի 22-ին, ժամը՝ 10:00

Հունիսի 24-ին, ժամը՝ 10:00

  • «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտություն

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթական ծրագիր. մեկամյա կրթություն

Հունիսի 22-ին, ժամը՝ 10:00

  • «Կարի արտադրության տեխնոլոգիա»

Հունիսի 25-ին, 9:00

  • «Այգեգործություն» և «Պարտիզապուրակային գործ» մասնագիտություններ

Հունիսի 29-ին, ժամը՝ 9:00

  • «Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն»
  • «Հացթխման արտադրության տեխնոլոգիա»