Լուսանկարչական գործ

II կուրս (հիմնական կրթություն), I կուրս (միջնակարգ կրթություն)