Հանրային աուդիտ

Ուսումնական նախագիծ

Սեպտեմբերի 30-նոյեմբերի 15

Աուդիտի* կազմակերպման սկզբունքները՝

 • մասնակցային. յուրաքանչյուրը՝ սովորող, ուսուցիչ, ծնող, բարեկամ, մասնակցում է աուդիտին նրա որևէ փուլում՝ ուսումնասիրության, արդյունքների, առաջարկությունների քննարկման, անհատական արդյունքների ներկայացման.
 • խթանող. մասնակիցներն անում են առաջարկություններ.
 • բաց. նյութերը, առաջարկությունները հրապարակվում են, հասանելի են։ Կազմակերպիչները ասուլիս-կլոր սեղաններ  են կազմակերպվում։

Իրականացնողները՝ կրթահամալիրի դպրոցի, քոլեջի նախագծային խմբեր։
Համակարգող՝ Նելլի Գեղամյան, քոլեջի նախագծային խումբ

Դպրոցների աշխատանքային խմբեր՝

Բովանդակությունը՝  «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, հեղինակային մանկավարժության 30 տարի։

Աուդիտի հարթակները

 • Կրթահամալիրի տնօրենի ասուլիս հոկտեմբերի 3-ին, 10-ին, 17-ին, 24-ին, 31-ին. կազմակերպիչը՝ ամեն անգամ մի խումբ, որ պատրաստում է, վարում է
 • Ֆեյսբուքյան ասուլիսներ. կազմակերպիչը՝ տնօրենի ասուլիսի կազմակերպիչ խումբը
 • Տոնական հարթակ՝ նոյեմբերի 4-15

Աշխատակարգ

 • Գրանցվում-հրապարակվում են կրթահամալիրի, հեղինակային կրթական ծրագրի 2017-2019 ձեռքբերումները նյութական միջավայրում։
 • «Հանրային աուդիտ» խորագրով ստեղծվում, հրապարակվում, տարածվում են ռեպորտաժներ, հարցազրույցներ, տեսանյութեր։
 • Կազմակերպվում են ասուլիսներ, ՖԲ ասուլիսներ, «Սեբաստացու օրեր» տոնի ծրագրով կլոր սեղաններ։

Ուսումնասիրության շրջանակը

 • Նյութական միջավայրը. գրանցման միավորները՝ քառակուսի մետր, աշխատանքում ներառված մարդկանց թիվ, կրթահամալիրի ծախսերը, շահառուների թիվ, շահառուների արձագանք
  – կրթական պարտեզ, կանաչ լանջերի ստեղծում, ամենօրյա խնամք
  – ուսումնական նկուղներ
  – ուսումնական տանիքներ
  – նոր, նորոգված ներքին տարածքներ՝ խմբասենյակ, կաբինետ, սրահ, արհեստանոց, արվեստանոց, ուսումնաարտադրական արհեստանոց
  – նյութական միջավայրում ընդհանուր գործածման նոր ուսումնական միջոցներ, գործիքներ, պիտույքներ
 • Մարդկային ռեսուրսներ. 2017, 2018, 2019 թթ (թիվ, աշխարհագրություն)
  – սովորողներ
  – նախակրթարանի սաներ
  – երկարացված օրվա ճամբարի սովորողներ
  – աշխատողներ
  – կրթահամալիրում վերապատրաստված մասնագետներ
  – կրթահամալիրային նախագծերի մասնակցած սովորողներ, մանկավարժական աշխատողներ
  – մենթոր ուսուցիչներ
  – ծրագրի գործընկերներ, աջակիցներ
 • Հեղինակային կրթական ծրագրային կազմակերպում (ցուցանիշներ)
  – ուսումնական բլոգներ
  – ուսումնական նախագծեր
  – ուսումնական ճամբարներ, ստեղծագործական հավաքներ
  – մեդիագրադարան
  – կրթահամալիրի ներքին ցանց
  – ուսումնական TV, ռադիո
  – կրթական փոխանակումներ
  – հանրակրթական կամուրջներ
  – միջազգային նախագծերի մասնակցություն
  Առանձնահատուկը կրթահամալիրում
 • Դրամական ցուցանիշներ. 2017, 2018, 2019 թթ
  Մուտքեր՝
  – պետական հատկացումներ
  – սովորողների ուսումնառության պայմանագրով որոշված վճարումներ
  – սաների խնամքի և զարգացման պայմանագրով որոշված վճարումներ
  – լրացուցիչ կրթության պայմանագրով որոշված վճարումներ
  – կրթական այլ ծառայության համար պայմանագրային վճարումներ
  – այլ ներդրումներ (նպատակային, բարեգործական, …)
  Ծախսեր՝
  – աշխատավարձ
  – դասավանդողների ամսական միջին աշխատավարձ
  – ապրանքների, նյութերի ձեռքբերում
  – կոմունալ ծախսեր
  – այլ ծառայությունների համար պայմանագրային վճարում

*Աուդիտը (հաշվեստուգում) կազմակերպության, համակարգի գործունեության, ծրագրի և արդյունքի անկախ գնահատման գործընթացն է։