Հաշվողական տեխնիկայի սարքավորումներ և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում

II կուրս (հիմնական կրթություն), I կուրս (միջնակարգ կրթություն)