Հիմնական կրթությամբ 1-ին կուրս

2022-2023 ուսումնական տարի
Ուսումնական պլան
Առարկաներ

 • Հայոց լեզու
 • Հայոց գրականություն
 • Հայոց պատմություն
 • Հասարակագիտություն
 • Օտար լեզու՝ անգլերեն
 • Օտար լեզու՝ ռուսերեն
 • Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր 
 • Երկրաչափություն
 • Բնագիտական առարկա. աշխարհագրություն
 • Բնագիտական առարկա. էկոլոգիա
 • Բնագիտական առարկա. ֆիզիկա
 • Բնագիտական առարկա. քիմիա
 • Ինֆորմատիկա և ՏՀՏ
 • Ֆիզկուլտուրա
 • ՆԶՊ
 • Ընտրությամբ գործունեություն
  Իսպաներեն
  Հագուստի մոդելավորում, նախագծում
  Ծրագրավորում
  Վեբ ծրագրավորում
  Գինեգործություն
  Լուսանկարչություն
  Կերպարվեստ