Քոլեջի մատենավարություն

2022-2023 ուսումնական տարի

ԴասացուցակՀիմնական կրթություն

Միջնակարգ կրթություն

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) մեկամյա կրթության դասացուցակ

 • Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա
 • Պարտեզապուրակային գործ
 • Կարի արտադրության տեխնոլոգիա
 • Բրուտագործություն
 • Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն
 • Ոսկերչություն

Ուսանողների հաշվառում

Ուսանողների գնահատում

 • 1.1 կուրս
 • 1.2 կուրս
 • 1.3 կուրս
 • Նախադպրոցական կրթության 2-3-րդ կուրսեր
 • Հագուստի մոդելավորման 2-3 կուրսեր