Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր

2022-2023 ուսումնական տարի

Մասնագիտություններ

Միջին մասնագիտական կրթություն

Շուկայաբանություն

 • Կրթության հիմքը՝ հիմնական
 • Կրթության տևողությունը՝ 3 տարի
 • Ուսումնական պլան
 • Ուսումնական մոդուլներ

Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում

 • Կրթության հիմքը՝ հիմնական
 • Կրթության տևողությունը՝ 3 տարի
 • Ուսումնական պլան
 • Ուսումնական մոդուլներ

Հագուստի մոդելավորում և նախագծում

 • Կրթության հիմքը՝ հիմնական
 • Կրթության տևողությունը՝ 3.5 տարի
 • Ուսումնական պլան
 • Ուսումնական մոդուլներ

Նախադպրոցական կրթություն

 • Կրթության հիմքը՝ միջնակարգ և հիմնական
 • Կրթության տևողությունը՝ 2 և 3 տարի
 • Ուսումնական պլան
 • Ուսումնական մոդուլներ

Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ

 • Կրթության հիմքը՝ հիմնական
 • Կրթության տևողությունը՝ 4 տարի
 • Ուսումնական պլան
 • Ուսումնական մոդուլներ

Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում

 • Կրթության հիմքը՝ հիմնական
 • Կրթության տևողությունը՝ 4 տարի
 • Ուսումնական պլան
 • Ուսումնական մոդուլներ

Լուսանկարչական գործ

 • Կրթության հիմքը՝ հիմնական
 • Կրթության տևողությունը՝ 3.5 տարի
 • Ուսումնական պլան
 • Ուսումնական մոդուլներ

Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

 • Կրթության հիմքը՝ հիմնական
 • Կրթության տևողությունը՝ 3 տարի
 • Ուսումնական պլան
 • Ուսումնական մոդուլներ

Գրադարանային գործ

 • Կրթության հիմքը՝ միջնակարգ
 • Կրթության տևողությունը՝ 2 տարի
 • Ուսումնական պլան
 • Ուսումնական մոդուլներ