Նախադպրոցական կրթություն

II կուրս (հիմնական կրթություն), I կուրս (միջնակարգ կրթություն)

 • Ռուսաց լեզու
 • Անգլերեն
 • Մարդու անատոմիա, ֆիզոլոգիա` առողջապահության հիմունքներով
 • Նախադպրոցականի հոգեբանություն
 • Նախադպրոցական մանկավարժություն
 • Մանկական գրականություն և հայ ժողովրդական բանահյուսություն
 • Ձեռարվեստ
 • Խոսքի զարգացում
 • Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ֆիզիկական դաստիարակության մեթոդիկա
 • Երգ -երաժշտություն և ուսուցման մեթոդիկա
 • Պար-ռիթմիկա

III կուրս (հիմնական կրթություն), II կուրս (միջնակարգ կրթություն)

 • Խոսքի զարգացում
 • Գրականություն
 • Թատրոն
 • Մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման մեթոդիկա
 • Կերպարվեստ
 • Կերպարվեստի ուսուց. մեթոդիկա
 • Մանկական գրականություն և հայ ժողովրդական բանահյուսություն
 • Բնագիտության և բնության հետ ծանոթացման մեթոդիկա
 • Հատուկ մանկավարժություն — արատաբանություն
 • Համակարգչային օպերատորության հիմունքներ