Նախադպրոցական կրթություն. դեկտեմբեր ամիս

Դեկտեմբերի 7

  • 10:00-11:30՝  Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան
  • 11:30-13:00՝ Էկոլոգիական կրթություն. ուսուցիչ՝ Նելլի Գեղամյան

13:00-13:20՝ ընդմիջում

  • 13։00-14։20՝ Երաժշտական-ծիսական գործունեություն. Ամանորի ծես. ուսուցիչ ՝ Մարինե Մկրտչյան

Դեկտեմբերի 14

  • 10:00-12:00՝ Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան
  • 12:00-13:00՝ Էկոլոգիական կրթություն. ուսուցիչ՝ Նելլի Գեղամյան

13:00-12:15՝ ընդմիջում

  • 13։15-14:30՝ Երաժշտական-ծիսական գործունեություն. Ամանորի ծես. ուսուցիչ ՝ Մարինե Մկրտչյան

Դեկտեմբերի 21

  • 10:00-11:00՝ Ծիսական պատրաստություն
  • 11:00-13:00՝  Ամանորյա ծես