Նախադպրոցական կրթություն. միջնակարգ կրթությամբ 1-ին կուրս

Միջնակարգ կրթություն
«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտություն
1-ին կուրս
Խումբ 1-ին

Սեպտեմբերի 4

 • 10:00-12:00՝ Մանկական գրականություն և հայ. ժող. բանահյուսություն. ուսուցիչ՝ Սոֆյա Այվազյան
 • 12:00-13:30՝ Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան

Ընդմիջում՝ 13:30-14:00

 • 14:00-15:00՝  Երգ, երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա. ուսուցիչ՝ Մարինե Մկրտչյան

Խումբ 2-րդ

 • 10:00-12:00՝ Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան
 • 12:00-13:30՝ Մանկական գրականություն և հայ. ժող. բանահյուսություն. ուսուցիչ՝ Սոֆյա Այվազյան

Ընդմիջում՝ 13:30-14:00

 • 14:00-15:00՝  Երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա. ուսուցիչ՝ Մարինե Մկրտչյան

Սեպտեմբերի 10
1-ին խումբ

 • 10:00-11:00՝ Համակարգչային գրագիտություն. էլ. հասցեների գործածում. ուսուցիչ՝ Ելենա Օհանյան
 • 11:00-12:00՝ Մանկական գրականություն և հայ. ժող. բանահյուսություն. ուսուցիչ՝ Սոֆյա Այվազյան
 • 12:00-13:30՝ Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան

Ընդմիջում՝ 13:30-14:00

 • 14:00-15:30՝ Երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա. ուսուցիչ՝ Մարինե Մկրտչյան

2-րդ խումբ

 • 10:00-10:00՝ Մանկական գրականություն և հայ. ժող. բանահյուսություն. ուսուցիչ՝ Սոֆյա Այվազյան
 • 11:00-12:00՝ Համակարգչային գրագիտություն. էլ. հասցեների գործածում. ուսուցիչ՝ Ելենա Օհանյան
 • 12:00-13:30՝ Երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա. ուսուցիչ՝ Մարինե Մկրտչյան

Ընդմիջում՝ 13:30-14:00

 • 14:00-15:30՝ Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան

Սեպտեմբերի 17

1-ին խումբ

 • 10:00-11:30՝ Համակարգչային գրագիտություն. էլ. հասցեների գործածում. ուսուցիչ՝ Ելենա Օհանյան
 • 11:30-13:00՝ Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան

Ընդմիջում՝ 13:00-13:30

 • 13:30-14:30՝ Երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա. ուսուցիչ՝ Մարինե Մկրտչյան

2-րդ խումբ

 • 10:00-11:30՝ Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան
 • 11:30-13:00՝ Համակարգչային գրագիտություն. էլ. հասցեների գործածում. ուսուցիչ՝ Ելենա Օհանյան

Ընդմիջում՝ 13:00-13:30

 • 13:30-14:30՝ Երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա. ուսուցիչ՝ Մարինե Մկրտչյան

Դասընթացներ

 • Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ՝ 1 ժամ
 • Իրավունքի հիմունքներ՝ 1 ժամ
 • Ռուսերեն՝ 1 ժամ
 • Անգլերեն՝ 1 ժամ
 • Լանդշաֆտագիտություն և էկոլոգիայի հիմունքներ՝ 1 ժամ
 • Հաղորդակցություն՝ 1 ժամ
 • Մանկական անատոմիա, ֆիզիոլոգիա և առողջապահության հիմունքներ՝ 2 ժամ
 • Մանկական հոգեբանություն՝ 2 ժամ
 • Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հիմունքներ՝ 1 ժամ
 • Բնագիտական և էկոլոգիական դաստիարակություն՝ 1 ժամ
 • Մասնագիտական խոսքի զարգացում՝ 2 ժամ
 • Երեխայի խոսքի զարգացում՝ 2 ժամ
 • Տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորում՝ 2 ժամ
 • Կերպարվեստային գործունեության կազմակերպում՝ 2 ժամ
 • Նախադպրոցականի ֆիզիկական դաստիարակություն՝ 2 ժամ
 • Նախադպրոցականի երաժշտական դաստիարակություն՝ 2 ժամ