«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության հեռավար ուսուցում. դասացուցակ

Մայիս

Մայիսի 4

Ապրիլ

Ապրիլի 6

 • 10:00-11:00՝ Երգ, երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա. ուսուցիչ՝ Մարինե Մկրտչյան
 • 11:00-12:00՝ Նախադպրոցական հոգեբանություն. ուսուցիչ՝ Տաթև Ավետիսյան
 • 12:00-13:30՝ Մարմնամարզություն, հեծանվավարություն. ուսուցիչ՝ Նաիրա Հարությունյան

Ապրիլի 13

Ապրիլի 20

 • 10:00-11:30՝ Երգ, երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա. ուսուցիչ՝ Մարինե Մկրտչյան
 • 12:00-13:30՝ Մարմնամարզություն, հեծանվավարություն. ուսուցիչ՝ Նաիրա Հարությունյան

Ապրիլի 27

 • 10։00-11։00՝ կլոր սեղան Քոլեջում
  • հեղինակային կրթական ծրագրի մեդիամիջավայր. ներկայացնում է Լուսինե Ալեքսանյան
   բազմալեզու կայք
   մեդիագրադարան
   էլեկտրոնային մատենավարություն
   ուսումնական օրացույց
  • մանկավարժական աշխատողների մասնագիտական զարգացում. ներկայացնում է՝ Լուսինե Փաշայան 
 • 11:00՝ Զատկական ծես

Մարտ

Մարտի 6

 • 10:00-11:00՝ Երգ, երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա. ուսուցիչ՝ Մարինե Մկրտչյան
 • 11:00-12:00՝ Նախադպրոցական հոգեբանություն. ուսուցիչ՝ Տաթև Ավետիսյան
 • 12:30-13:30՝ Մարմամարզություն. ուսուցիչ՝ Նաիրա Հարությունյան

Մարտի 2

 • 10:00-11:30՝ Դիպլոմային նախագծերի քննարկում. Գայանե Թերզյան, Տաթև Բլեյան
 • 11:30-ից՝ Բարեկենդանի ծես. ուսուցիչ՝ Մարինե Մկրտչյան

Մարտի 9

 • 10:00-11:30՝ Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան
 • 11:30-13:00՝ Մանկական գրականություն և հայ. ժող. բանահյուսություն. ուսուցիչ՝ Սոֆյա Այվազյան

Մարտի 16

 • 10:00-11:00՝ Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան
 • 11:00-12:00՝ Նախադպրոցական հոգեբանություն. ուսուցիչ՝ Տաթև Ավետիսյան
 • 12:00-13:00՝ Մանկական գրականություն և հայ. ժող. բանահյուսություն. ուսուցիչ՝ Սոֆյա Այվազյան

Փետրվար
Փետրվարի 9

 • 10:00-11:30՝ Մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման մեթոդիկա . ուսուցիչ՝ Լուսինե Փաշայան
 • 11:30-13:00՝ Նախադպրոցական հոգեբանություն. ուսուցիչ՝ Տաթև Ավետիսյան
 • 13:00-14:00՝ Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան

Փետրվարի 16

 • 10:00-11:30՝ Ուսումնական բլոգներ. ուսուցիչ՝ Նվարդ Սարգսյան
 • 11:30-12:30՝ Մանկական գրականություն և հայ. ժող. բանահյուսություն. ուսուցիչ՝ Սոֆյա Այվազյան
 • 12:30-14:00՝ Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան

Փետրվարի 23

 • 10:00-11:30՝ Մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման մեթոդիկա . ուսուցիչ՝ Լուսինե Փաշայան
 • 11:30-13:00՝ Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան
 • 13:00-14:00՝ Երգ, երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա. ուսուցիչ՝ Մարինե Մկրտչյան

Հունվար

Հունվարի 12

 • 10:00-11:00՝ Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան
 • 11:00-12:00՝ Մանկական գրականությոուն և հայ. ժող. բանահյուսություն. ուսուցիչ՝ Սոֆյա Այվազյան
 • 12:00-13:00՝ Երգ, երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա. ուսուցիչ՝ Մարինե Մկրտչյան

Հունվարի 19

 • 10:00-11:00՝ Ուսումնական բլոգների ստեղծման աշխատանք. ուսուցիչ՝ Նվարդ Սարգսյան
 • 11:00-12:30՝ Մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման մեթոդիկա . ուսուցիչ՝ Լուսինե Փաշայան
 • 12:30-13:30՝  Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան

Հունվարի 26

 • 10:00-11:00՝ Ուսումնական բլոգների ստեղծման աշխատանք. ուսուցիչ՝ Նվարդ Սարգսյան
 • 11:00-12:30՝ Մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման մեթոդիկա . ուսուցիչ՝ Լուսինե Փաշայան
 • 12:30-14:00՝

 

Դեկտեմբեր

Դեկտեմբերի 1

 • 10:00-11:00՝ Ուսումնական բլոգների ստեղծման աշխատանք. ուսուցիչ՝ Նվարդ Սարգսյան
 • 11:00-12:00՝ Մանկական գրականությոուն և հայ. ժող. բանահյուսություն. ուսուցիչ՝ Սոֆյա Այվազյան
 • 12:00-13:00՝ Երգ, երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա. ուսուցիչ՝ Մարինե Մկրտչյան

Դեկտեմբերի 8

 • 10:00-11:00՝ Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան
 • 11:00-12:00՝ Երգ, երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա. ուսուցիչ՝ Մարինե Մկրտչյան
 • 12:00-13:00՝ Մանկական գրականությոուն և հայ. ժող. բանահյուսություն. ուսուցիչ՝ Սոֆյա Այվազյան

Դեկտեմբերի 15

 • 10:00-11:30՝ Մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման մեթոդիկա . ուսուցիչ՝ Լուսինե Փաշայան
  11:30-12:30՝ Երգ, երաժշտության դասավանդման մեթոդիկա. ուսուցիչ՝ Մարինե Մկրտչյան
 • 12:30-14:00՝ Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան

Դեկտեմբերի 22

 • 10:00-11:30՝ Մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման մեթոդիկա . ուսուցիչ՝ Լուսինե Փաշայան
 • 11:30-12:30՝ Ուսումնական բլոգների ստեղծման աշխատանք. ուսուցիչ՝ Նվարդ Սարգսյան
 • 12:30-13:30՝ Ծիսական ամանոր. ուսուցիչ՝ Մարինե Մկրտչյան