Նախադպրոցական կրթություն. միջնակարգ կրթությամբ 2-րդ կուրս

«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտությամբ 2-րդ կուրս

Սեպտեմբերի 10

 • 10:00-12:00՝ Դիպմոնային նախագծերի թեմաների քննարկում. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան
 • 12:00-13:30՝ Տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորում՝ Ելենա Օհանյան

 

Դասընթացներ

 • Տնտեսագիտության հիմունքեր՝ 1 ժամ
 • Քաղաքագիտության և սոցիոլոգիայի հիմունքներ՝ 1 ժամ
 • Հաղորդակցություն՝ 1 ժամ
 • Անվտանգություն և առաջին օգնություն՝ 1 ժամ
 • Աշխատանքային գործունեության ընդհանուր հիմունքներ՝ 1 ժամ
 • Ձեռներեցություն՝ 1 ժամ
 • Մանկական անատոմիա, ֆիզիոլոգիա և առողջապահության հիմունքներ՝ 2 ժամ
 • Մանկական հոգեբանություն՝ 2 ժամ
 • Համագործակցություն ընտանիքի և համայնքի հետ՝ 1 ժամ
 • Ներառական կրթություն՝ 2 ժամ
 • Բնագիտական և էկոլոգիական դաստիարակություն՝ 1 ժամ
 • Մասնագիտական խոսքի զարգացում՝ 2 ժամ
 • Երեխայի խոսքի զարգացում՝ 2 ժամ
 • Տարրական մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորում՝ 2 ժամ
 • Մանկական գրականություն՝ 2 ժամ
 • Նախադպրոցականի ֆիզիկական դաստիարակություն՝ 2 ժամ
 • Կերպարվեստային գործունեության կազմակերպում՝ 2 ժամ
 • Նախադպրոցականի երաժշտական դաստիարակություն՝ 2 ժամ