Նախադպրոցական կրթություն. փետրվար ամիս

Փետրվարի 7

 • 10:00-11:30՝  Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան
 • 11:30-13:00՝  Մանկական գրականություն. ուսուցիչ՝ Սոֆյա Այվազյան

13:00-13:20՝ ընդմիջում

 • 13։20-14։20՝ Երաժշտական-ծիսական գործունեություն. Տեառնընդառաջ. ուսուցիչ ՝ Մարինե Մկրտչյան

Փետրվարի 15

 • 10:00-11:15՝  Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան / 1-ին խումբ/
 • 10:00-11:15՝  Մանկական գրականություն. ուսուցիչ՝ Սոֆյա Այվազյան/ 2-րդ խումբ/
 • 11:15-12:15՝  Մանկական գրականություն. ուսուցիչ՝ Սոֆյա Այվազյան/ 1-ին խումբ/
 • 11:15-12:15՝  Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան / 2-րդ խումբ/

12:15-12:30՝ ընդմիջում

 • 12:30-13:30՝ Բլոգավորություն. Նվարդ Սարգսյան

Փետրվարի 22

 • 10:00-11:00՝ Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան
 • 11:00-11:30՝ Ծեսի պատրաստություն
 • 11:30՝ Բարեկանդանի ծես

Փետրվարի 29

 • 10:00-11:00՝  Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան / 1-ին խումբ/
 • 10:00-11:00՝  Մանկական գրականություն. ուսուցիչ՝ Սոֆյա Այվազյան/ 2-րդ խումբ/
 • 11:00-12:00՝  Մանկական գրականություն. ուսուցիչ՝ Սոֆյա Այվազյան / 1-ին խումբ/
 • 11:00-12:00՝  Նախադպրոցական մանկավարժություն. ուսուցիչ՝ Գայանե Թերզյան/ 2-րդ խումբ/

12:00-12:20՝ ընդմիջում

 • 12:20-13:20՝  Բնագիտական գործունեություն. բնագիտական փորձերի փաթեթի ստեղծում. ուսուցիչ՝ Նելլի Գեղամյան
  / 1-ին խումբ/
 • 12:20-13:20՝  Բլոգավարություն. ուսուցիչ՝ Նվարդ Սարգսյան/ 2-րդ խումբ/
 • 13:20-14:20՝ Բլոգավարություն. ուսուցիչ՝ Նվարդ Սարգսյան / 1-ին խումբ/
 • 13:20-14:20՝  Բնագիտական գործունեություն. բնագիտական փորձերի փաթեթի ստեղծում. ուսուցիչ՝ Նելլի Գեղամյան / 2-րդ խումբ/