Նախնական մասնագիտական կրթական ծրագիր

2021-2022 ուսումնական տարի
Մասնագիտություններ

Մետաղների մեխանիկական մշակում հաստոցների և գծերի վրա

 • Կրթության հիմքը՝ միջնակարգ
 • Կրթության տևողությունը՝ 1 տարի
 • Ուսումնական պլան
 • Ուսումնական մոդուլներ

Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն

 • Կրթության հիմքը՝ միջնակարգ
 • Կրթության տևողությունը՝ 1 տարի
 • Ուսումնական պլան
 • Ուսումնական մոդուլներ

Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա

 • Կրթության հիմքը՝ միջնակարգ
 • Կրթության տևողությունը՝ 1 տարի
 • Ուսումնական պլան
 • Ուսումնական մոդուլներ

Կարի արտադրության տեխնոլոգիա

 • Կրթության հիմքը՝ միջնակարգ
 • Կրթության տևողությունը՝ 1 տարի
 • Ուսումնական պլան
 • Ուսումնական մոդուլներ

Պարտեզապուրակային գործ

 • Կրթության հիմքը՝ միջնակարգ
 • Կրթության տևողությունը՝ 1 տարի
 • Ուսումնական պլան
 • Ուսումնական մոդուլներ

Թռչնաբուծություն

 • Կրթության հիմքը՝ միջնակարգ
 • Կրթության տևողությունը՝ 1 տարի
 • Ուսումնական պլան
 • Ուսումնական մոդուլներ

Այգեգործություն

 • Կրթության հիմքը՝ միջնակարգ
 • Կրթության տևողությունը՝ 1 տարի
 • Ուսումնական պլան
 • Ուսումնական մոդուլներ

Բրուտագործություն

 • Կրթության հիմքը՝ միջնակարգ
 • Կրթության տևողությունը՝ 1 տարի
 • Ուսումնական պլան
 • Ուսումնական մոդուլներ

Ոսկերչություն

 • Կրթության հիմքը՝ միջնակարգ
 • Կրթության տևողությունը՝ 1 տարի
 • Ուսումնական պլան
 • Ուսումնական մոդուլներ