Ուսումնական պլաններ

Ուսումնական պլաններ
2018-2019 ուսումնական տարի

Միջին մասնագիտական կրթություն

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) 1-ամյա կրթություն միջնակարգ կրթության հիմքով.

Մասնագիտական լրացուցիչ կրթություն

  • Նախադպրոցական կրթություն (բարձրագույն, միջին մասնագիտական կրթություն ունեցողների համար, 1 տարի). ուսումնական պլան