Ուսումնական պլանների նախագծեր

2020-2021 ուսումնական տարի
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Քոլեջ
Ուսումնական պլանների քննարկում
Քննարկմանը մասնակցում են Քոլեջի դասավանդողները, սովորողները, ծնողները

 

 

Միջին մասնագիտական կրթություն

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն հիմնական կրթության հիմքով
Ուսուցման տևողությունը 3 տարի

  • Ոսկերչություն. ուսումնական պլան
  • Եռակցման աշխատանքների տեխնոլոգիա. ուսումնական պլան
  • Տեխնոլոգիական սարքավորումների, խողովակատարների և մետաղական կառույցների մոնտաժում. ուսումնական պլան
  • Վերականգնվող էներգիայի էներգետիկ կայանների մոնտաժում, նորոգում և սպասարկում. ուսումնական պլան
  • Գեղանկարչություն և քանդակագործություն. ուսումնական պլան
  • Գեղանկարչություն և քանդակագործություն. ուսումնական պլան
  • Հացթխման արտադրության տեխնոլոգիա. ուսումնական պլան

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն միջնակարգ կրթության հիմքով
Ուսուցման տևողությունը 1 տարի