Վարչական նիստ. 9.11.2020

9.11․2020թ., ժամը՝ 15․30
Առցանց հարթակում

Օրակարգում՝

  • Հաճախում՝ սովորողների, աշխատողների մասին

Ֆիզիկական միջավայրում՝

1-ին կուրսերի 73 սովորողից բացակա են 15 սովորող
2-րդ կուրսերի 37 սովորողից  բացակա են 9 սովորող
3-րդ կուրսերի 9 սովորողից բացակա են 2 սովորող

  • Տրանսպորտից օգտվողների թիվ, տրանսպորտի երթուղիների վերանայում

Քոլեջի 5 տարեկաններից այսօր օգտվել է 5 սովորող
Հինգ տարեկաններից օգտվում է 7 սովորող
Քոլեջից օգտվում է 15 սովորող

  • Ծնողների արձագանք
  • Իրենց ուսումնառության ձևը չընտրած սովորողներ