ԴԻՊԼՈՄԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ. ՆԵՐԿԱՅԱՆՈՒՄ ԵՆ «ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ» ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՄԲ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ

 

 1. «Ուսանող-դաստիարակի աշխատանքային գործունեության մեկ տարվա ներկայացում»
  Ուսանող՝ Սեդա Գևորգյան
  Ղեկավար՝ Էլյա Գրիգորյան
  Գրախոս՝ Անահիտ Գրիգորյան
 2. «Մաթեմատիկական դիդակտիկ խաղերը՝ որպես երեխայի տրամաբանական մտածողության զարգացման և մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման միջոց»
  Ուսանող՝ Ռուզաննա Մնացականյան
  Ղեկավար՝ Ելենա Օհանյան

  Գրախոս՝ Արմինե Սարգսյան
 3. «Երեխաների խոսքի զարգացումը իրավիճակային երկխոսությունների միջոցով»
  Ուսանող՝ Քնարա Գրիգորյան
  Ղեկավար՝ Լիանա Ռոզիկյան
  Գրախոս՝ Աննա Հայրոյան
 4. «Նախադպրոցական երեխայի տրամաբանության և մտածողության զարգացումը բնագիտական և մաթեմատիկական խաղերի և վարժությունների միջոցով»
  Ուսանող՝ Սիլվա Ալոյան
  Ղեկավար՝ Լիանա Ռոզիկյան
  Գրախոս՝ Աննա Հայրոյան
 5. «Տեխնոլոգիական և այլընտրանքային նկարչական գործունեությունը նախակրթարանում»
  Ուսանող՝ Տաթև Հովսեփյան
  Ղեկավար՝ Լիանա Ռոզիկյան
  Գրախոս՝ Աննա Հայրոյան
   
 6. «Նախադպրոցականների բնագիտական և էկոլոգիական պատկերացումների ձևավորումը.  «Այլընտրանքային էներգիա»»
  Ուսանող՝ Լուսինե Հովսեփյան
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան, Գայանե Թերզյան
  Գրախոս՝ Անի Մարտիրոսյան
 7. «Տեղեկատվական աղբյուրների հոգեբանական ներգործության արդյունքում ագրեսիվության դրսևորումը ավագ նախադպրոցական տարիքում»
  Ուսանող՝ Գոհար Դաբաղյան
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան

  Գրախոս՝ Աննա Օհանյան
 8. «Գրական նյութը (հեքիաթները) որպես նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի, հաղորդակցական կարողությունների, հուզական զարգացման և բարոյական պատկերացումների ձևավորման միջոց։»
  Ուսանող՝ Անահիտ Վարդանյան
  Ղեկավար՝ Սոֆյա Այվազյան
 9. «Թատրոնը և թատերական գործունեությունը՝ որպես նախադպրոցականների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոցկենդանի-կերպար թատրոն»
  Ուսանող՝ Նունե Ոսկանյան
  Ղեկավար՝ Սոֆյա Այվազյան
 10. «Թատրոնը և թատերական գործունեությունը՝ որպես նախադպրոցականների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց. (Մատնաթատրոն)»
  Ռիմա Հովսեփյան

  Ղեկավար՝ Սոֆյա Այվազյան