Do you always do what you say?

Do you always do what you say? A lot of people don’t and sometimes I can be one of those people too. You become one of those people without realizing. Sometimes I say something and do the opposite and not because I want to but because it just happens. Lately words don’t mean anything to me I look for the actions because actions show the things that words can’t tell. Before doing anything, or saying anything make sure you mean it not to hurt the people around you.
Susanna Kirakosyan

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։

Previous post Համբարձումն ու մենք
Next post Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք