Դիպլոմային նախագծեր, նախագծերի ղեկավարներ, ուսանողներ, գրախոսներ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջ
2018-2019 ուսումնական տարի
Դիպլոմային նախագծերի ղեկավարներ

Միջին մասնագիտական կրթություն

«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտություն
Դիպլոմային նախագծերի ղեկավարներ՝ 

 1. Լուսինե Փաշայան. դասվար, ուսումնական կենտրոնի ղեկավար
 2. Նելի Արղության. դաստիարակ, ուսումնական կենտրոնի ղեկավար
 3. Սոֆյա Այվազյան. հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ
 4. Մարինե Մկրտչյան. երաժշտության մասնագետ
 5. Անահիտ Հարությունյան. դասվար
 6. Տաթև Ավետիսյան. դասվար
 7. Մերի Գրիգորյան. դասվար
 8. Թամարա Մարիմյան. դասվար
 9. Սիդոնյան Վիրաբյան. դասվար

Խորհրդատու՝ Գայանե Թերզյան
Խմբագիր՝ Սոֆյա Այվազյան

Դիպլոմային նախագծերի թեմաներ՝

 1. Թատրոն-դերախաղերը՝ որպես նախադպրոցականների հետ արդյունավետ
  ինտեգրված գործունեություն՝
  Գրական նյութը և դրա բեմականացում-դերախաղը՝ որպես երեխայի մտածողության և խոսքի զարգացման միջոց։
  Թատրոնը՝ որպես խոսքի և մեղեդու համադրման միջոց։
  Մատնաթատրոնը՝ որպես երեխայի խոսքի, երևակայության և մանր մկանային կարողությունների զարգացման միջոց:
  Ուսանողներ՝
  1. Կարինե Գևորգյան
  2. Էլլադա Ներսեսյան
  3.Լաուրա Այվազյան
  4.Լուսինե Առաքելյան
  5.Նարինե Սարգսյան

  Ղեկավար՝ Սոֆյա Այվազյան
  Գրախոս՝ Մարիետ Սիմոնյան
 2. Ընտանիքի և նախակրթարանի համագործակցություն՝
  Ընտանիքի և մանկապարտեզի համագործակցությունը՝ որպես երեխայի զարգացման գլխավոր գրավական:
  Նախադպրոցականների ծնողների մանկավարժական կրթության առանձնահատկությունները:
  Ընտանիքի ներգրավումը նախադպրոցական հաստատության կյանքին. ծնողները՝ որպես գործընկեր:
  Ուսանողներ՝
  1. Նոնա Զաքարյան
  2. Աննա Պողոսյան

  Ղեկավար՝ Լուսինե Փաշայան
  Գրախոս՝ Քնարիկ Ներսիսյան
 3. Սոցիալական  զարգացում՝
  Երեխաների բնավորության, վարքի և հմտությունների ձևավորումը՝ պատմությունների միջոցով:
  Ուսանող՝ Գոհար Հարությունյան
  Մանկական վախերը և դրանց հաղթահարման ուղիները: Հեքիաթաթերապիա: Ուսանող՝ Արևիկ Ղազարյան
  Մանկական վախերը և դրանց հաղթահարման ուղիները: Արտթերապիա: Ուսանող՝  Վարդուհի Հովհաննիսյան
  Ուսանողներ՝
  1. Վարդուհի Հովհաննիսյան
  2. Արևիկ Ղազարյան
  3. Գոհար Հարությունյան
  4. Սիրուն Կարապետյան


  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
  Գրախոս՝ Ռիմա Երեմյան
 4. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների գեղագիտական դաստիարակության առանձնահատկությունները`Կառուցողական ունակությունների ձևավորման առանձնահատկությունները:
  Տեխնոլոգիայի դասերը՝ որպես երեխայի գեղագիտական պատկերացումների, մանր մկանային հմտությունների ձևավորման և զարգացման միջոց:
  Երեխայի գեղագիտական ընկալումների ձևավորումը և զարգացումը կերպարվեստի գործունեության միջոցով:
  Ոչ ավանդական մեթոդներով նկարչություն:
  Դեկորատիվ կիրառական աշխատանք:
  Ծեփակերտում:
  Նկարչություն, գունավորում և ավազով աշխատանք:
  Ուսանողներ՝
  1. Լիլիա Զախարյան
  2. Անի Մանուկյան
  3. Անի Գրիգորյան


  Ղեկավար՝ Նելի Արղության
  Գրախոս՝ Գոհար Բալջյան

 5. Խաղիկները, պարերգերն ու խաղերգերը որպես երեխայի երաժշտական ունակությունների զարգացման և ձևավորման միջոց՝
  Երաժշտության ընկալման կարողությունների ձևավորումն ու զարգացումը նախադպրոցական տարիքում:
  Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ինքնուրույն երաժշտական գործունեությունը:
  Երաժշտությունը` որպես նախադպրոցականների բանավոր խոսքի զարգացման միջոց:
  Երաժշտական խաղերը երեխայի ինքնուրույն գեղարվեստական գործունեության ձևավորման միջոց:
  Ուսանողներ՝
  1. Աննա Սուքիասյան
  2. Ռուզաննա Թահհան
  3. Տաթևիկ Նիկողոսյան
  4. Նելլի Պողոսյան
  5. Նինա  Զաքեյան
  Ղեկավար՝ Մարինե Մկրտչյան
  Գրախոս՝ Մարիամ Մնացականյան
 6. Խոսք և հաղորդակցություն
  Նախադպրոցական տարիքի երեխաների  բանավոր խոսքի զարգացման առանձնահատկությունները՝
  Կապակցված խոսքի ուսուցում զրույցի և երկխոսության միջոցով: Ուսանող՝ Ֆլորա Վարդանյան

  Ստեղծագործական պատմումները՝ նախադպրոցականի խոսքի և երևակայության զարգացման կարևոր պայման:
  Երեխայի ստեղծագործական մտածողության և երևակայության զարգացումը (խոսքարվեստ և ձեռարվեստ):
  Խաղեր տառերի, բառերի, պատմությունների հետ (խաղերի փաթեթ):
  Նախադպրոցականների խոսքի և հաղորդակցական ունակությունների զարգացումը գործունեության տարբեր ձևերի ընթացքում (խաղ, ձեռարվեստ, խոհանոց, զբոսանք և այլն)՝
  Զրույցը՝ որպես երեխայի հետ հաղորդակցության և երեխայի խոսքային ինքնադրսևորման միջոց:
  Խոսքի հնչարտասանական կուլտուրայի դաստիարակումը նախադպրոցական տարիքում:
  Երկխոսության ուսուցումը՝որպես նախադպրոցականի հաղորդակցական կարողությունների միջոց:
  Խոսքային դրսեւորումների զարգացումը նախադպրոցական տարիքում:
  Հեքիաթները (գրական նյութը) որպես երեխայի մտածողության, խոսքի և հաղորդակցության զարգացման անփոխարինելի միջոց՝
  Գեղարվեստական գրականության դերը նախադպրոցականի խոսքի զարգացման գործում: Ուսանող՝ Նինա Գալստյան

  Հեքիաթների ազդեցության հոգեբանական առանձնահատկությունները: Ուսանող՝ Լուսինե Տոնիկյան
  Ուսանողներ՝
  1. Հռիփսիմե  Պետրոսյան

  2. Տոնիկյան Լուսինե
  3. Ֆլորա Վարդանյան
  4.
  Նինա ԳալստյանՂեկավար՝ Անահիտ Հարությունյան
  Գրախոս՝ Մարինե Ամիրջանյան
 7. Նախադպրոցական երեխայի տրամաբանության և մտածողության զարգացումը՝ խաղերի և վարժությունների միջոցով՝
  Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորումն ու զարգացումը ամենօրյա գործունեության ընթացքում:
  Նախադպրոցական երեխայի մտածողության զարգացմանը ներկայացվող չափորոշչային պահանջներ:
  Երեխաների ճանաչողական ունակությունների զարգացումը շրջակա միջավայրին ծանոթացնելու միջոցով:
  Նախադպրոցականի ճանաչողական կարողությունների զարգացումը թեմատիկ ուսուցման միջոցով:
  Պատմությունների քննարկումը՝ որպես երեխայի քննական, վերլուծական մտածողության զարգացման միջոց (պատճառահետևանքային կապերի, օրինաչափությունների բացահայտում):
  Նախադպրոցականի տնտեսագիտական դաստիարակության առանձնահատկությունները:
  Մաթեմատիկան՝ որպես նախադպրոցականի բազմակողմանի զարգացման կարևոր պայման:
  Մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորումը խաղերի միջոցով: Խաղերի փաթեթ: 2-4 տարեկաններ, 5 տարեկաններ:
  Ուսանողներ՝
  1. Մարինե Հակոբյան
  2. Անուշ Ասատրյան
  3. Նոնա Մկրտչյան
  4. Գոհար Հակոբյան
  Ղեկավար՝ Մերի Գրիգորյան
  Գրախոս՝ Լիանա Հակոբյան
 8. Բնագիտական և էկոլոգիական պատկերացումների ձևավորում՝
  Էկոլոգիական դաստիարակության դերը նախադպրոցականի կյանքում:
  Երեխայի բնագիտական և էկոլոգիական պատկերացումների ձևավորումը՝ որպես  ճանաչողական կարողությունների զարգացման միջոց: Ուսանող՝ Դիանա Բաղդասարյան
  Երեխաների բնագիտական և էկոլոգիական պատկերացումների ձևավորումը՝ բնության զարթոնքի հետ առնչվող ազգային ծեսերի միջոցով:
  Դիտարկումները և բնագիտական փորձերը՝ որպես երեխայի բնապահպանական դաստիարակության միջոց (Բնագիտական փորձերի փաթեթ):
  Բնության զարթոնքի հետ առնչվող ազգային ծեսերն ու ծիսակարգը՝ որպես բնության նկատմամբ վերաբերմունքի և էկոլոգիական պատկերացումների ձևավորման միջոց:
  Բնության մասին պատկերացումների ձևավորումը տարվա եղանակների միջոցով:
  Ուսանողներ՝
  1. Սեդա Այվազյան
  2.Դիանա Բաղդասարյան
  3. Գայանե Թորոսյան
  Ղեկավար՝ Թամարա Մարիմյան
  Գրախոս՝ Նելի Արղության
 9. Շարժողական ոլորտ՝
  Մանր մկանային հմտություններ զարգացումը՝ ձեռարվեստի օգնությամբ (օրիգամի, ծեփակերտում. նկարչություն):
  Երեխայի խոշոր մկանային համակարգի զարգացումը վաղ տարիքում. (վարժությունների համակարգ՝ ըստ տարիքային խմբերի):
  Ռիթմիկայի պարապմունքների նշանակությունը նախադպրոցականների կյանքում:
  Շարժախաղերի դերը երեխայի ֆիզիկական զարգացման գործում: Ծիսական խաղեր, մարզական խաղեր:
  ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպումը նախադպրոցական տարիքային տարբեր խմբերում:
  Ուսանողներ՝
  1. Անուշ Թորոսյան
  Ղեկավար՝ Սեդա Վիրաբյան

  Գրախոս՝ Աննա Հայրոյան

«Լուսանկարչական գործ» մասնագիտություն
Դիպլոմային նախագծերի ղեկավար՝

 1. Սուսան Ամուջանյան. լուսանկարիչ-մասնագետ

Դիպլոմային նախագծերի ղեկավարներ՝

 1. Նատյուրմորտ. Ուսանող՝ Մարիաննա Հապետյան
 2. Քաղաքային բնապատկեր. Ուսանող՝ Արթուր Խաչատրյան
 3. Դոկումենտալ դիմանկար. Ուսանող՝ Մարինե Խաչատրյան

Խմբագիր՝ Կարինե Պետրոսյան

«Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ» մասնագիտություն

 • Դեկավարներ՝ Գայանե Թերզյան, Անահիտ Մելքոնյան
 • Խմբագիր՝ Գայանե Թերզյան
 • Դիպլոմային նախագծերի թեմաներ՝
 1. Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունը կրթական հաստատությունում.
  «Մխիթար  Սեբաստացի» կրթահամալիրում գործող համակարգի առանձնահատկությունները:
  Ուսանողներ՝ Տաթև Ալեքսանյան, Տաթև Աբրահամյան: Ղեկավար՝ Գայանե Թերզյան:
 2. Գործարար հաղորդակցություն. թարգմանիչը որպես միջմշակութային հաղորդակցության միջնորդ:
  Ուսանող՝ Պայծառ Հարությունյան: Ղեկավար՝ Գայանե Թերզյան:
 3. Գործարար էթիկա (տարբեր երկրներում գործարար էթիկայի մշակութային տարբերությունները):
  Ուսանող՝ Սուսաննա Կիրակոսյան: Ղեկավար՝ Անահիտ Մելքոնյան
 4. Գործարար նամակագրության առանձնահատկությունները (գործարար գրագրության եռալեզու նմուշներ և բառարան):
  Ուսանող՝ Սեդա Սեդրակյան: Ղեկավար՝ Գայանե Թերզյան

«Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում» մասնագիտություն

 • Դիպլոմային նախագծերի ղեկավարներ՝ Նվարդ Սարգսյան, Սեն Միքայելյան
 • Խմբագիր՝ Կարինե Պետրոսյան
 • Դիպլոմային նախագծերի թեմաներ՝
 1. «Համակարգիչների ֆորմատավորում»:
  Ուսանող՝ Վլադիկ Գրիգորյան: Ղեկավար՝ Նվարդ Սարգսյան
 2. Դյուրակիր համակարգչի ամբողջական հավաքում դատարկ իրանում։
  Ուսանող՝ Արմեն Օհանյան: Ղեկավար՝ Սեն Միքայելյան
 3. Կայքի ստեղծում:
  Ուսանող՝ Հովսեփ Մխիթարյան: Ղեկավար՝ Սեն Միքայելյան

«Գրադարանային գործ» մասնագիտություն

 • Ղեկավարներ՝ Լուսինե Ալեքսանյան, Նոնա Գրիգորյան
 • Խմբագիր՝ Թամար Ղահրամանյան
 • Դիպլոմային նախագծերի թեմաներ՝
 1. Թեմա. «Գրադարանավարի օրացույց»
  Արդի գրադարանավարի գործառույթները, անհատական աշխատանաքային պլան
  Օրացույցը գրադարանավարի աշխատանքային գործիք
 2. Թեմա. «Գրքի ստեղծումը. մագաղաթից աուդիոգիրք»
  Գրքի ստեղծման պատմությունից
  Գրատպություն, էլեկտրոնային գիրք, աուդիոգիրք
  Հրատարակչություններ, տեղեկատու-ձեռնարկ
 3. Թեմա. «Գրադարանային գործ. այլոց փորձի ուսումնասիրություն»
 4. Թեմա. «Գրադարանավարի հաշվետվություն»

«Զարդային-կիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ»

 • Ղեկավար՝ Թերեզա Թումանյան
 • Խմբագիր՝ Կարինե Պետրոսյան
 • Դիպլոմային նախագծի թեմա՝
 1. Ուումնառության տարիների հաշվետու, ստեղծած արտադրանքի փաթեթ:
  Ուսանողներ՝ Մերի Խանջյան, Զարուհի Ոսկանյան: Ղեկավար՝ Թերեզա Թումանյան

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) մեկամյա կրթություն

«Խոհարարական գործ»

 • Ղեկավարներ՝ Տաթև Բլեյան, Լուսինե Բուշ, Նաիրա Նիկողոսյան
 • Խմբագիր՝ Կարինե Պետրոսյան
 • Դիպլոմային նախագծերի թեմաներ՝
 1. Ծիսական խոհանոց. Զատիկ:
  Ուսանող՝ Աննա Զաքարյան: Ղեկավար՝ Նաիրա Նիկողոսյան:
 2. 2-5 տարեկան երեխաների ֆիզիկական և մտավոր աճը խթանող առողջ սննդակարգ
  Ուսանողներ՝ Վարդուհի Օսիպովա, Լուսինե Մինասյան: Ղեկավար՝ Տաթև Բլեյան:
 3. Ծիսական խոհանոցը. Ամանոր, Ղափամա, Հարիսա
  Ուսանողներ՝ Սաիդա Ծատրյան, Գոհար Ավետիսյան: Ղեկավար՝ Լուսինե Բուշ

«Պարտիզապուրակային գործ»

 • Ղեկավարներ՝ Շուշան Ալեքսանյան, Շողիկ Պողոսյան
 • Խմբագիր՝ Կարինե Պետրոսյան
 • Դիպլոմային նախագծերի թեմաներ՝
 1. Ջերմոց-լաբորատորիայի հիմնում
  Ուսանողներ՝ Աստղիկ Արսենյան, Արմինե Գոգինյան: Ղեկավար՝ Շուշան Ալեքսանյան
 2. Բանգլադեշյան խաղողի այգիների մշակում: Կրթական քարափ
  Ուսանողներ՝ Դիանա Ղազարյան, Նելլի Կարապետյան: Ղեկավար՝ Սոնա Փափազյան
 3. Նախակրթարանի բակը՝ ծաղկանոց:
  Ուսանողներ՝ Արմինե Եղիազարյան, Ելենա Ղուլոյան: Ղեկավար՝ Շողիկ Պողոսյան
 4. Քոլեջի բակը՝ պարտեզ
  Ուսանող՝ Նելլի Եղոյան, Նաիրուհի Համբարձումյան: Ղեկավար՝ Շողիկ Պողոսյան

«Այգեգործություն»

 • Ղեկավար՝ Էդմոն Փաշինյան
 • Խմբագիր՝ Կարինե Պետրոսյան
 • Դիպլոմային նախագծերի թեմաներ՝
 1. Խաղողի այգու ստեղծում՝ Սարալանջ
  Ուսանողներ՝ Էդուարդ Հովհաննիսյան, Սմբատ Պետրոսյան
 2. Պտղատու այգու ամենօրյա խնամք
  Ուսանողներ՝ Նելլի Գեղամյան, Անանիա Ստեփանյան

«Կարի արտադրության տեխնոլոգիա»

 • Ղեկավար՝ Մերի Խանջյան
 • Խմբագիր՝ Թամար Ղահրամանյան
 • Դիպլոմային նախագծերի թեմաներ՝
 1. Ամառային շրջազգեստի ձևավորում
 2. Կիսաշրջազգեստ և բլուզ
 3. Սեզոնային շրջազգեստ
 4. Կոմբինիզոն
 5. Երեկոյան շրջազգեստ
 6. Տաբատի և բլուզի ձևավորում
 • Ուսանողներ՝
 1. Պանյան Մարիամ
 2. Բարսեղյան Մարիամ
 3. Բաբայան Անահիտ
 4. Խաչատրյան Լուսինե
 5. Բաղդասարյան Արփինե
 6. Գրիգորյան Լիլիթ
 7. Ֆռանգյան Աննա
 8. Ավչյան Լյուդմիլա
 9. Հակոբյան Օսան
 10. Մայսուրյան Սեդա
 11. Մանվելյան Քրիստինե
 12. Համբարձումյան Անժելա
 13. Ղազարյան Արփինե
 14. Բաբախանյան Մելինե
 15. Եղիշյան Հրանուշ
 16. Զաքարյան Արմինե
 17. Գրիգորյան Ծաղիկ
 18. Ամիրխանյան Անահիտ

«Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն»

Ղեկավար՝ Թերեզա Թումանյան

Դիպլոմային նախագծերի թեմաներ՝

 1. Արտադրությամբ ուսուցում. ցուցադրություն
  Ուսանող՝ Անի Հովհաննիսյան, Իրինա Մելիքսեթյան
 2. Դեկուպաժ
  Ուսանող՝ Էլյա Գրիգորյան, Միլենա Ավագյան
 3. Ցուցափեղկ
  Ուսանող՝ Պողոսյան Նարինե

Խմբագիր՝ Թամար Ղահրամանյան

Դիպլոմային նախագծեր, Փաստաթղթեր

Թողնել պատասխան

Comment
Name*
Mail*
Website*