One More Productive Day

June 13, the second day of school festivals. We have already started our translational reviews. The first thing we did today was discussing of the presentations. We were very attentive. The discussion was very active and I think it was very fair.  Some of the translations had many technical mistakes. Some of them didn’t have links of the text they had translated but we reviewed them all and chose six of them.
We have another project during these days and we are very interested in it. We are trying to make our environment more colorful and clean. Yesterday Mr.Bleyan visited us and we discussed some questions concerning the project.
Susanna Kirakosyan

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։

Previous post Թարգմանական փառատոնի նյութերի քննարկում Քոլեջում
Next post Քոլեջիկների բույսերը