Նախադիպլոմային պաշտպանություն

2021-2022 ուսումնական տարի
Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական
ուսուցման պետական ամփոփիչ ստուգում կազմակերպելու կարգ

Դիպլոմային նախագծերի կառուցվածքը, ներկայացվող պահանջներ

Հանձնաժողովի կազմը`

 • նախնական մասնագիտական
 • միջին մասնագիտական

2021-2022 ուստարվա սովորողների գիտելիքների ստուգման, ավարտական և պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման մասին
Դիպլոմային նախագծերի պաշտպանության մասին, պաշտպանության օրվա նկարագրություն

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագիր
Դիպլոմային նախագծի պաշտպանությանն են մասնակցում 87 ուսանող

Մասնագիտությունը՝ Համակարգչային գեղարվեստական նախագծում
Դիպլոմային նախագիծ ներկայացնում են 16 ուսանող

 1. Արամ Աբաջյան
  Բլոգ, Ինքնակենսագրություն, Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ Nelli cakes
 2. Դիանա Բարսեղյան
  Բլոգ, Ինքնակենսագրություն, Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ Coffee__te
 3. Էրիկ Գևորգյան
  Բլոգ, Ինքնակենսագրություն, Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ Ալաշկերտ
 4. Արման Գրիգորյան
  Բլոգ, Ինքնակենսագրություն,Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ Fitnes shop
 5. Լուսինե Եսայան
   Բլոգ,Ինքնակենսագրություն, Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ Baso IT Company
 6. Լիլիթ Գասպարյան
  Բլոգ, Ինքնակենսագրություն, Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ DL  clining compani
 7. Մոնա Իսահակյան
  Բլոգ, Ինքնակենսագրություն, Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ MOՖVA
 8. Վլադիմիր Կարոյան
  Բլոգ, Ինքնակենսագրություն, Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝
 9. Օկսանա Հարությունյան
  Բլոգ, Ինքնակենսագրություն, Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ LooKO Design studio
 10. Գոռ Չարվադարյան
  Բլոգ, Ինքնակենսագրություն, Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ Magic school
 11. Վահագն Ավագյան
  Բլոգ, Ինքնակենսագրություն ,Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝
 12. Ավետիսյան Արուսյակ
  Բլոգ, Ինքնակենսագրություն, Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝
 13. Ջուլյա Բաղդասարյան.
  Բլոգ, Ինքնակենսագրություն, Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝
 14. Ժիրայր Ղարիբյան
   Բլոգ, Ինքնակենսագրություն, Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝
 15. Միքայել Մաթևոսյան
  Բլոգ, Ինքնակենսագրություն, Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝
 16. Ռոբերտ Գագինյան
  Բլոգ, Ինքնակենսագրություն,Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ Սրճարանի բրենդինգ

Մասնագիտությունը՝ Նախադպրոցական կրթություն
Դիպլոմային նախագիծ ներկայացնում են 32 ուսանող
Ղեկավարներ՝

 • Էմմա Տերտերյան
 • Էլյա Գրիգորյան
 • Աննա Հայրոյան
 • Տաթև Ավետիսյան
 • Արմինե Մովսիսյան
 • Անի Մարտիրոսյան
 • Նելլի Գեղամյան
 • Մարինե Մկրտչյան
 • Ելենա Օհանյան
 • Սոֆյա Այվազյան
 1. Ֆլորա Աճեմյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝  «Երեխաների ստեղծագործական երևակայության և մանր մոտորիկայի զարգացում այլընտրանքային նկարչության և կառուցողական գործունեության միջոցով»
  Ղեկավար՝ Էմմա Տերտերյան
 2. Միլենա Գասպարյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք, թեման՝ «Երեխաների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը տիկնիկային թատրոնի և դերախաղերի միջոցով»
  Ղեկավար՝ Էմմա Տերտերյան
 3. Նունե Գրիգորյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ «Մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորում նախակրթարանի տարատարիք խմբում (2-4 տարեկաններ)»
  Ղեկավար՝ Ելենա Օհանյան
 4. Անի Հարությունյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ «Երեխաների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը իրավիճակային դերախաղերի միջոցով»
  Ղեկավար՝ Աննա Հայրոյան
 5. Ազգանուշ Ղազարյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանքի  թեման՝ «Երեխաների էկոլոգիական և բնագիտական պատկերացումների դաստիարակությունը, կապակցված խոսքի զարգացումը խաղերի, զրույցների և մանկական ստեղծագործությունների միջոցով»
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան, Գայանե Թերզյան
 6. Հռիփսիմե Պուչինյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ «Մաթեմատիկական խաղերի դերը երեխաների մաթեմատիկական պատկերացումների զարգացման գործում»
  Ղեկավար՝ Ելենա Օհանյան
 7. Լիլիա Ռուստամյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ «Բնագիտական  փորձերը և դիտարկումները որպես երեխաների բնագիտական պատկերացումների ձևավորման միջոց»
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան
 8. Հասմիկ Քերոբյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ «Երեխաների հինգ զգայարանների և խոսքի զարգացումը հեքիաթների, զրույցների և խաղերի միջոցով»
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան, Գայանե Թերզյան
 9. Անգելինա Ղազարյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանքի  թեման՝ «Նախադպրոցական տարիքի երեխաների էկոլոգիական դաստիարակության նպատակները  և խնդիրները, էկոլոգիական և բնագիտական պատկերացումների ձևավորումը էկոլոգիական խաղերի, պատմությունների և բնագիտական փորձերի միջոցով»
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան
 10. Միլենա Հակոբյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք, թեման՝ «Նախադպրոցական երեխաների շարժողական կարողությունների և առողջագիտական պատկերացումների ձևավորումը»
  Ղեկավար՝ Անի Մարտիրոսյան
 11. Միլենա Աղայան
  Բլոգ

  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ «Երեխաների խոսքի և առողջագիտական պատկերացումների ձևավորումը խոհանոցային գործունեության ընթացքում»
  Ղեկավար՝ Աննա Հայրոյան
 12. Սոնյա Արզումանյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք, թեման՝ «Հոգեբանություն»
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
 13. Անուշ Գևորգյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք. թեման՝ «Երեխաների հնչարտաբերական
  կարողությունների ձևավորումը որպես խոսքի զարգացման կարևոր պայման»
  Ղեկավար՝ Արմինե Մովսիսյան
 14. Արմինե Գևորգյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանքի թեման՝ «Նախադպրոցականների բանավոր խոսքի զարգացումը»
  Ղեկավար Սոֆյա Այվազյան
 15. Սիրարփի Լևոնյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանքի թեման՝ «Տիկնիկաթերապիան որպես վաղ մանկական
  աուտիզմ ունեցող երեխայի հուզական ոլորտի զարգացման միջոց»
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
 16. Հոռոմ Մազմանյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք. թեման՝ «Ագրեսիան վաղ մանկական տարիքում»
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
 17. Լիլիթ Մալխասյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք. թեման՝ «Էկոլոգիական խաղերն ու բնագիտական
  փորձերը որպես երեխաների ճանաչողական հետաքրքրությունների ձևավորման միջոց»
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան
 18. Վարսիկ Մկրտչյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք. թեման՝ «Մանկական վախերը և դրանց հաղթահարման ուղիները:
  Հեքիաթաթերապիա»
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
 19. Բելա Պողոսյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք, թեման՝ «Երեխաների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը դերախաղերի և տիկնիկային թատրոնի միջոցով»
  Ղեկավար Սոֆյա Այվազյան
 20. Սիրուն Սարգսյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք, թեման՝ «Անվտանգ վարքագծի ձևավորումը նախադպրոցական տարիքում»
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
 21. Մերի Սմբաթյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանքի թեման՝ «Վաղ գրաճանաչության հմտությունների ձևավորումը՝ երեխաներին դպրոցին նախապատրաստելու միջոց»
  Ղեկավար՝ Էլյա Գրիգորյան
 22. Անուշ Ստեփանյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք, թեման՝ «Նախադպրոցական տարիքի երեխայի Ես-ի գիտակցումը. 3 տարեկանի ճգնաժամի հաղթահարում»
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
 23. Արմինե Ստեփանյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք
  Ղեկավար՝ Սոֆյա Այվազյան
 24. Նելլի Քոչարյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք. թեման՝ «Աուտիզմով երեխաների կրթության կազմակերպումը նկարչաթերապիայի միջոցով և ներառումը կրթական հաստատություններ»
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
 25. Արուսյակ Շահբազյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք
  Ղեկավար՝ 
 26. Սաթենիկ Վարդանյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանքի թեման՝ «Մաթեմատիկական խաղերով ուսուցումը որպես նախադպրոցականի բազմակողմանի զարգացման կարևոր պայման։ 2-4 տարեկանների խումբ»
  Ղեկավար՝ Ելենա Օհանյան
 27. Նոյեմզար Խաչատրյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք
  Ղեկավար՝ Արմինե Մովսիսյան
 28. Աննա Քերոբյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք, թեման՝ «Երեխաների բառապաշարի զարգացումը բառախաղերի և պատմությունների միջոցով»
  Ղեկավար՝ Արմինե Մովսիսյան
 29. Ջուլիետտա Հովհաննիսյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք. թեման՝ Էկոլոգիական դաստիարակությունը՝ նախադպրոցականների ճանաչողական
  հետաքրքրությունների ձևավորման միջոց
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան
 30. Քրիստինե Թովմասյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ «Մանկական վախերը և դրանց հաղթահարման ուղիները: Խաղային թերապիա»
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
 31. Պայծառ Գրիգորյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք, թեման՝
  Ղեկավար՝ Մարինե Մկրտչյան
 32. Նաիրա Բաբայան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք, թեման՝
  Ղեկավար՝

Մասնագիտությունը՝ Հագուստի մոդելավորում և նախագծում
Դիպլոմային նախագիծ ներկայացնում է 9 ուսանող

 1. Էլմիրա Բասմարջյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք. թեման՝ Երկինք
 2. Անի Թադևոսյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք
 3. Մերի Հովեյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք. թեման՝ Լուվրի թանգարան
 4. Անահիտ Հովհաննիսյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք. թեման՝ Բնություն
 5. Նաիրա Ղազարյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք. թեման՝ Ֆրանսիա, 16-րդ դար
 6. Վարդթիթեր Ղարիբյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք
 7. Շուշանիկ Ներսիսյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք. թեման՝ Նյու֊Յորքի Ազատության արձան
 8. Անահիտ Ուլիխանյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք. թեման՝ 20֊րդ դարի գլխավոր ծառայի հագուստ
 9. Կարինե Ղուլյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք. թեման՝ Մայրամուտ

Մասնագիտությունը՝ Զարդային-կիրառական արվեստ և ժողովրդական արհեստներ
Դիպլոմային նախագիծ ներկայացնում է 4 ուսանող

 1. Արամայիս Ալեքսանյան
  Դիպլոմային աշխատանք. թեման՝
  Ղեկավար՝ Թերեզա Թումանյան
 2. Տիգրան Մանուկյան
  Դիպլոմային աշխատանք. թեման՝
  Ղեկավար՝ Թերեզա Թումանյան
 3. Լիլիա Սոսյան
  Դիպլոմային աշխատանք. թեման՝
  Ղեկավար՝ Թերեզա Թումանյան
 4. Մարիամ Վարդանյան
  Դիպլոմային աշխատանք. թեման՝
  Ղեկավար՝ Թերեզա Թումանյան

Մասնագիտությունը՝ Գրադարանային գործ
Դիպլոմային նախագիծ ներկայացնում է 1 ուսանող

 1. Սեդա Արաջյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպոմային աշխատանք
  Ղեկավար՝ Լուսինե Ալեքսանյան

Մասնագիտությունը՝ (Զբոսաշրջության ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ)
Դիպլոմային նախագիծ ներկայացնում են 4 ուսանող

 1. Նինել Աղանյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք
 2. Անդրանիկ Սադաղյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք
 3. Անի Պետրոսյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք
 4. Արփի Մարգարյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք

Մասնագիտությունը՝ Զբոսաշրջություն
Դիպլոմային նախագիծ ներկայացնում են 2 ուսանող

 1. Մերի Պետրոսյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք
 2. Աստղիկ Գևորգյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք

Մասնագիտությունը՝  (Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում)
Դիպլոմային նախագիծ ներկայացնում են 12 ուսանող

 1. Սամվել Արզումանյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Պորտֆոլիո
 2. Հայկ Մկրտչյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Պորտֆոլիո
 3. Ֆերդինանդ Մկրտչյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Պորտֆոլիո
 4. Նարեկ Մնացականյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Պորտֆոլիո
 5. Վաչագան Նահապետյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Պորտֆոլիո
 6. Նարեկ Հարությունյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Պորտֆոլիո
 7. Արթուր Աբրահամյան
 8. Էրիկ Մկրտչյան
 9. Խաչիկ Ոսկանյան
 10. Գևորգ Մկրտչյան
 11. Արեստ Մավյան
 12. Գոռ Բաղդասարյան

Մասնագիտությունը՝ Լուսանկարչական գործ
Դիպլոմային նախագիծ ներկայացնում են 7 ուսանող

 1. Ազատուհի Հարությունյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանք, թեման՝ Ներխուժել անձնական տարածք
  Ղեկավար՝ Սուսան Ամուջանյան
 2. Լարիսա Ասլանյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանք. թեման՝ Թվային էմոցիաներ
  Ղեկավար՝ Սուսան Ամուջանյան
 3. Մարիամ Փաշայան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանք. թեման՝ Դիմանկար
  Ղեկավար՝ Սուսան Ամուջանյան
 4. Անուշ Քելամյան
  Բլոգ, Ինքնակենսագրություն, Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանք, թեման՝  Հոբբի, աշխատանք
  Ղեկավար՝ Սուսան Ամուջանյան
 5. Ավետիս Պետրոսյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանք, թեման՝ Դիմանկար
  Ղեկավար՝ Սուսան Ամուջանյան
 6. Էլեն Գասպարյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանք, թեման՝
  Ղեկավար՝ Սուսան Ամուջանյան
 7. Էդիկ Մալաքյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Պորտֆոլիո
  Դիպլոմային աշխատանք, թեման՝
  Ղեկավար՝ Սուսան Ամուջանյան

Նախնական մասնագիտական կրթական ծրագիր

Դիպլոմային նախագծի պաշտպանությանն են մասնակցում 41 ուսանող

Մասնագիտությունը՝ Կարի արտադրության տեխնոլոգիա
Դիպլոմային նախագիծ ներկայացնում են  9 ուսանող

 1. Մարիամ Մխիթարյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք
 2. Մարիամ Քալանթարյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք
 3. Ելենա Օհանյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք
 4. Հասմիկ Իսրայելյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք
 5. Նարե Մանգասարյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք
 6. Անահիտ Գրիգորյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք
 7. Նելլի Գեղամյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք
 8. Արուսյակ Մաթևոսյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք
 9. Շամիրամ Պողոսյան
  Բլոգ
  Ինքնակենսագրություն
  Դիպլոմային աշխատանք

Մասնագիտությունը՝ Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն
Դիպլոմային նախագիծ ներկայացնում են  6 ուսանող

 1. Գայանե Սարգսյան
 2. Գայանե Սարգսյան
 3. Նինա Անտոնյան
 4. Մայրանուշ Համբարձումյան
 5. Սերգեյ Կիզոգյան
 6. Աշոտ Մովսեսյան

Մասնագիտությունը՝ Բրուտագործություն
Դիպլոմային նախագիծ ներկայացնում են  4 ուսանող

 1. Երանուհի Խլղաթյան
 2. Անահիտ Հովսեփյան
 3. Արմինե Եղիազարյան
 4. Էլյա Գրիգորյան

Մասնագիտությունը՝ Ոսկերչություն
Դիպլոմային նախագիծ ներկայացնում են  4 ուսանող

 1. Արտակ Ռշտունի
 2. Մարգարիտ Թամազյան
 3. Անի Մարտիրոսյան
 4. Իրինա Սարգսյան

Մասնագիտությունը՝ Պարտեզապուրակային գործ
Դիպլոմային նախագիծ ներկայացնում են  8 ուսանող

 1. Աղավնի Վանյան
 2. Սեդա Գևորգյան
 3. Սուսաննա Հայրապետյան
 4. Աննա Վարոսյան
 5. Սոնա Սարգսյան
 6. Անուշ Բոյնարգյան
 7. Գայանե Արզումանյան

Մասնագիտությունը՝ Հացաթխման արտադրության տեխնոլոգիա
Դիպլոմային նախագիծ ներկայացնում են  10 ուսանող

 1. Անի Գրիգորյան
 2. Կարինե Հարությունյան
 3. Լեյլա Թորոսյան
 4. Ասյա Սուսանյան
 5. Շողիկ Սահակյան
 6. Աննա Հարությունյան
 7. Նարինե Մակարյան
 8. Գոհար Ավետիսյան
 9. Լուսինե Մինասյան
 10. Աննա Կոծինյան

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։

Previous post Վարչական նիստ
Next post Հարիսայի ծիսական արարողությունը Քոլեջում