Քոլեջի աշխատանքային ծրագիրն ըստ օրերի

Երեքշաբթի, օգոստոսի 22

 • 12։00-13։00՝ քայլք դեպի դպրոցներ, ընդմիջում դպրոցներում
 • 13։00-15։00՝ ուսումնական տարածքի և գույքի, շրջակա միջավայրի բարեկարգում, դասարանների, խմբերի ձևավորում
  Օրվա ծրագիրը և ամփոփումը՝ դպրոցի ենթակայքում։ Մանկավարժական աշխատողը ներկայացնում է իրեն (իր վարած դասընթացին, ուսումնական գործունեությանը) հատկացված տարածքի՝ կաբինետի (սենյակի, սրահի, արհեստանոցի, արվեստանոցի, միջանցքի, բակային տարածքի), դրա գույքի, տեխնիկական միջոցների, ուսումնական պարագաների պատրաստությունը։
  Մասնաճյուղի ղեկավարն ապահովում է շրջակա միջավայրի բարեկարգման աշխատանքով։

13:00-14:00

 • Ներքին բակի խնամք. Շողիկ Պողոսյան, Թերեզա Թումանյան, Մերի Խանջյան, Մարինե Մկրտչյան, Անահիտ Մելքոնյան, Գայանե Թերզյան, Սուսաննա Մարգարյան

14:00-15:00

 • Տեղեկատվական թերթիկների բաժանում հասարակական վայրերում սովորողների հետ:

Օրվա լուսաբանումը՝ Անահիտ Մելքոնյանի

 

 • 12։00-13։00՝ քայլք դեպի դպրոցներ, ընդմիջում դպրոցներում
 • 13։00-15։00՝ ուսումնական տարածքի և գույքի, շրջակա միջավայրի բարեկարգում, դասարանների, խմբերի ձևավորում
  Օրվա ծրագիրը և ամփոփումը՝ դպրոցի ենթակայքում։ Մանկավարժական աշխատողը ներկայացնում է իրեն (իր վարած դասընթացին, ուսումնական գործունեությանը) հատկացված տարածքի՝ կաբինետի (սենյակի, սրահի, արհեստանոցի, արվեստանոցի, միջանցքի, բակային տարածքի), դրա գույքի, տեխնիկական միջոցների, ուսումնական պարագաների պատրաստությունը։
  Մասնաճյուղի ղեկավարն ապահովում է շրջակա միջավայրի բարեկարգման աշխատանքով։

13:00-14:00

 • Ներքին բակի խնամք. Շողիկ Պողոսյան, Թերեզա Թումանյան, Մերի Խանջյան, Մարինե Մկրտչյան, Անահիտ Մելքոնյան, Գայանե Թերզյան, Սուսաննա Մարգարյան
 • 14:00-15:00
 • Տեղեկատվական թերթիկների բաժանում հասարակական վայրերում սովորողների հետ:

Օրվա լուսաբանումը՝ Մարինե Մկրտչյանի

Չորեքշաբթի, օգոստոսի 23

 • 12։00-13։00՝ քայլք դեպի  դպրոցներ, ընդմիջում դպրոցներում
 • 13։00-15։00՝ ուսումնական տարածքի և գույքի, շրջակա միջավայրի բարեկարգում, դասարանների, խմբերի ձևավորում
  Օրվա ծրագիրը և ամփոփումը՝ դպրոցի ենթակայքում։ Մանկավարժական աշխատողը ներկայացնում է իրեն (իր վարած դասընթացին, ուսումնական գործունեությանը) հատկացված տարածքի՝ կաբինետի (սենյակի, սրահի, արհեստանոցի, արվեստանոցի, միջանցքի, բակային տարածքի), դրա գույքի, տեխնիկական միջոցների, ուսումնական պարագաների պատրաստությունը։
  Մասնաճյուղի ղեկավարն ապահովում է շրջակա միջավայրի բարեկարգման աշխատանքով։

13:00-14:00

 • Ներքին բակի խնամք.. Շողիկ Պողոսյան, Թերեզա Թումանյան, Մերի Խանջյան, Մարինե Մկրտչյան, Անահիտ Մելքոնյան, Գայանե Թերզյան, Սուսաննա Մարգարյան

14:00-15:00

 • Տեղեկատվական թերթիկների բաժանում հասարակական վայրերում սովորողների հետ:
 • Հայտարարությունների, տեղեկատվության տարածում սովորողների ֆեյսբուքյան էջերում:

Օրվա լուսաբանումը՝ Մերի Խանջյանի

Հինգշաբթի, օգոստոսի 24

 • 12։00-13։00՝ քայլք դեպի  դպրոցներ, ընդմիջում դպրոցներում
 • 13։00-15։00՝ ուսումնական տարածքի և գույքի, շրջակա միջավայրի բարեկարգում, դասարանների, խմբերի ձևավորում
  Օրվա ծրագիրը և ամփոփումը՝ դպրոցի ենթակայքում։ Մանկավարժական աշխատողը ներկայացնում է իրեն (իր վարած դասընթացին, ուսումնական գործունեությանը) հատկացված տարածքի՝ կաբինետի (սենյակի, սրահի, արհեստանոցի, արվեստանոցի, միջանցքի, բակային տարածքի), դրա գույքի, տեխնիկական միջոցների, ուսումնական պարագաների պատրաստությունը։
  Մասնաճյուղի ղեկավարն ապահովում է շրջակա միջավայրի բարեկարգման աշխատանքով։

13:00-14:00

 • Ներքին բակի խնամք. Շողիկ Պողոսյան, Թերեզա Թումանյան, Մերի Խանջյան, Մարինե Մկրտչյան, Անահիտ Մելքոնյան, Գայանե Թերզյան, Սուսաննա Մարգարյան

14:00-15:00

 • Կաբինետների մաքրություն
 • Հայտարարությունների, տեղեկատվության տարածում սովորողների ֆեյսբուքյան էջերում:

Օրվա լուսաբանումը՝ Շողիկ Պողոսյանի

Ուրբաթ, օգոստոսի 25

 • 12։00-13։00՝ քայլք դեպի  դպրոցներ, ընդմիջում դպրոցներում
 • 13։00-15։00՝ ուսումնական տարածքի և գույքի, շրջակա միջավայրի բարեկարգում, դասարանների, խմբերի ձևավորում
  Օրվա ծրագիրը և ամփոփումը՝ դպրոցի ենթակայքում։ Մանկավարժական աշխատողը ներկայացնում է իրեն (իր վարած դասընթացին, ուսումնական գործունեությանը) հատկացված տարածքի՝ կաբինետի (սենյակի, սրահի, արհեստանոցի, արվեստանոցի, միջանցքի, բակային տարածքի), դրա գույքի, տեխնիկական միջոցների, ուսումնական պարագաների պատրաստությունը։
  Մասնաճյուղի ղեկավարն ապահովում է շրջակա միջավայրի բարեկարգման աշխատանքով։

13:00-14:00

 • Ներքին բակի խնամք. Շողիկ Պողոսյան, Թերեզա Թումանյան, Մերի Խանջյան, Մարինե Մկրտչյան, Անահիտ Մելքոնյան, Գայանե Թերզյան, Սուսաննա Մարգարյան

14:00-15:00

 • Կաբինետների մաքրություն
 • Հայտարարությունների, տեղեկատվության տարածում սովորողների ֆեյսբուքյան էջերում:

Օրվա լուսաբանումը՝ Գայանե Թերզյանի

Երկուշաբթի, օգոստոսի 28

 • 12։00-13։00՝ քայլք դեպի  դպրոցներ, ընդմիջում դպրոցներում
 • 13։00-15։00՝ ուսումնական տարածքի և գույքի, շրջակա միջավայրի բարեկարգում, դասարանների, խմբերի ձևավորում
  Օրվա ծրագիրը և ամփոփումը՝ դպրոցի ենթակայքում։ Մանկավարժական աշխատողը ներկայացնում է իրեն (իր վարած դասընթացին, ուսումնական գործունեությանը) հատկացված տարածքի՝ կաբինետի (սենյակի, սրահի, արհեստանոցի, արվեստանոցի, միջանցքի, բակային տարածքի), դրա գույքի, տեխնիկական միջոցների, ուսումնական պարագաների պատրաստությունը։
  Մասնաճյուղի ղեկավարն ապահովում է շրջակա միջավայրի բարեկարգման աշխատանքով։

13:00-14:00

 • Ներքին բակի խնամք. Շողիկ Պողոսյան, Թերեզա Թումանյան, Մերի Խանջյան, Մարինե Մկրտչյան, Անահիտ Մելքոնյան, Գայանե Թերզյան, Սուսաննա Մարգարյան

14:00-15:00

 • Կաբինետների մաքրություն
 • Հայտարարությունների, տեղեկատվության տարածում սովորողների ֆեյսբուքյան էջերում:

Օրվա լուսաբանումը՝ Մերի Խանջյանի

Երեքշաբթի, օգոստոսի 29

 • 12։00-13։00՝ քայլք դեպի  դպրոցներ, ընդմիջում դպրոցներում
 • 13։00-15։00՝ ուսումնական տարածքի և գույքի, շրջակա միջավայրի բարեկարգում, դասարանների, խմբերի ձևավորում
  Օրվա ծրագիրը և ամփոփումը՝ դպրոցի ենթակայքում։ Մանկավարժական աշխատողը ներկայացնում է իրեն (իր վարած դասընթացին, ուսումնական գործունեությանը) հատկացված տարածքի՝ կաբինետի (սենյակի, սրահի, արհեստանոցի, արվեստանոցի, միջանցքի, բակային տարածքի), դրա գույքի, տեխնիկական միջոցների, ուսումնական պարագաների պատրաստությունը։
  Մասնաճյուղի ղեկավարն ապահովում է շրջակա միջավայրի բարեկարգման աշխատանքով։

13:00-14:00

 • Ներքին բակի խնամք. Շողիկ Պողոսյան, Թերեզա Թումանյան, Մերի Խանջյան, Մարինե Մկրտչյան, Անահիտ Մելքոնյան, Գայանե Թերզյան, Սուսաննա Մարգարյան

14:00-15:00

 • Կաբինետների մաքրություն
 • Հայտարարությունների, տեղեկատվության տարածում սովորողների ֆեյսբուքյան էջերում:

Օրվա լուսաբանումը՝ Անահիտ Մելքոնյանի

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։

Previous post Դասավանդողների օգոստոսյան ճամբար
Next post Շնորհավորում ենք