«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության դիպլոմային նախագծեր

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի  Քոլեջ
Դիպլոմային նախագիծ
Մասնագիտությունը՝ Նախադպրոցական կրթություն
Կրթության հիմքը՝ հիմնական, միջնակարգ
Կրթությունը՝ միջին մասնագիտական
Ուսման տևողությունը՝ 3, 2 տարի
2022թ.

Դիպլոմային նախագծի պաշտպանության օրը՝  28-ին, ժամը՝ 10:00
Անցկացման վայրը՝ Քոլեջ, Վերնատուն

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Արևիկ Խուգերյան (Խ.Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի «Նախադպրոցական մանկավարժության և մեթոդիկաների» ամբիոնի դասախոս), ՀՀ ԿԳՆ հաստատումով
Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ՝ Տաթևիկ Բլեյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Նարինե Պողոսյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Սոֆյա Այվազյան, Գայանե Թերզյան, Տաթև Ավետիսյան, Նելի Արղության, Անահիտ Գրիգորյան, Էլյա Գրիգորյան

Օրվա նկարագրություն

 • 10:00՝ նախակրթարանի գործունեություն ներքին բակում, որը համակարգում են շրջանավարտները
 • 10:30՝ երաժշտական խաղ-ծես ներքին բակում
 • 11:00՝ դիպլոմային նախագծերի ներկայացում Վերնատանը

Դիպլոմային նախագիծ ներկայացնում են 32 ուսանող

 1. Ուսանող՝ Ազգանուշ Ղազարյան
  Դիպլոմային աշխատանքի  թեման՝ «Երեխաների էկոլոգիական և բնագիտական պատկերացումների դաստիարակությունը, կապակցված խոսքի զարգացումը խաղերի, զրույցների և մանկական ստեղծագործությունների միջոցով»
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան, Գայանե Թերզյան
  Գրախոս՝ Նելի Արղության
 2. Ուսանող՝ Հասմիկ Քերոբյան
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ «Երեխաների հինգ զգայարանների և խոսքի զարգացումը հեքիաթների, զրույցների և խաղերի միջոցով»
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան, Գայանե Թերզյան
  Գրախոս՝ Նելի Արղության
 3. Ուսանող՝ Լիլիա Ռուստամյան
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ «Բնագիտական  փորձերը և դիտարկումները որպես երեխաների բնագիտական պատկերացումների ձևավորման միջոց»
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան
  Գրախոս՝ Նելի Արղության
 4. Ուսանող՝ Անգելինա Ղազարյան
  Դիպլոմային աշխատանքի  թեման՝ «Նախադպրոցական տարիքի երեխաների էկոլոգիական դաստիարակության նպատակները  և խնդիրները, էկոլոգիական և բնագիտական պատկերացումների ձևավորումը էկոլոգիական խաղերի, պատմությունների և բնագիտական փորձերի միջոցով»
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան
 5. Ուսանող՝ Ֆլորա Աճեմյան
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝  «Երեխաների ստեղծագործական երևակայության և մանր մոտորիկայի զարգացում այլընտրանքային նկարչության և կառուցողական գործունեության միջոցով»
  Ղեկավար՝ Էմմա Տերտերյան
  Գրախոս՝ Անահիտ Գրիգորյան
 6. Ուսանող՝ Անի Հարությունյան
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ «Երեխաների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը իրավիճակային դերախաղերի միջոցով»
  Ղեկավար՝ Աննա Հայրոյան
  Գրախոս՝ Անահիտ Գրիգորյան
 7. Ուսանող՝ Միլենա Գասպարյան
  Դիպլոմային աշխատանքի  թեման՝ «Երեխաների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը տիկնիկային թատրոնի և դերախաղերի միջոցով»
  Ղեկավար՝ Էմմա Տերտերյան
  Գրախոս՝ Իրինա Սարգսյան
 8. Ուսանող՝ Նունե Գրիգորյան
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ «Մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորում նախակրթարանի տարատարիք խմբում (2-4 տարեկաններ)»
  Ղեկավար՝ Ելենա Օհանյան
  Գրախոս՝ Իրինա Սարգսյան
 9. Ուսանող՝ Հռիփսիմե Պուչինյան
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ «Մաթեմատիկական խաղերի դերը երեխաների մաթեմատիկական պատկերացումների զարգացման գործում»
  Ղեկավար՝ Ելենա Օհանյան
  Գրախոս՝ Էլյա Գրիգորյան
 10. Ուսանող՝ Միլենա Հակոբյան
  Դիպոմային աշխատանքի թեման՝ «Նախադպրոցական երեխաների շարժողական կարողությունների և առողջագիտական պատկերացումների ձևավորումը»
  Ղեկավար՝ Անի Մարտիրոսյան
  Գրախոս՝ Էլյա Գրիգորյան
 11. Ուսանող՝ Միլենա Աղայան
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ «Երեխաների խոսքի և առողջագիտական պատկերացումների ձևավորումը խոհանոցային գործունեության ընթացքում»
  Ղեկավար՝ Աննա Հայրոյան
 12. Սոնյա Արզումանյան
  Դիպոմային աշխատանքի թեման՝ «Իմացական գործնթացների դրսևորումներն ու զարգացումը նախադպրոցական տարիքում»
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
 13. Անուշիկ Գևորգյան
  Դիպոմային աշխատանք. թեման՝ «Նախադպրոցականի խոսքի զարգացումը խաղերի միջոցով»
  Ղեկավար՝ Սոֆյա Այվազյան
 14. Արմինե Գևորգյան
  Դիպոմային աշխատանքի թեման՝ «Նախադպրոցականների բանավոր խոսքի զարգացումը»
  Ղեկավար Սոֆյա Այվազյան
 15. Սիրարփի Լևոնյան
  Դիպոմային աշխատանքի թեման՝ «Տիկնիկաթերապիան որպես վաղ մանկական
  աուտիզմ ունեցող երեխայի հուզական ոլորտի զարգացման միջոց»
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
 16. Հոռոմ Մազմանյան
  Դիպոմային աշխատանք. թեման՝ «Ագրեսիան վաղ մանկական տարիքում»
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
 17. Աննա Քերոբյան
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ «Երեխաների բառապաշարի զարգացումը բառախաղերի և պատմությունների միջոցով»
  Ղեկավար՝ Գայանե Թերզյան
 18. Լիլիթ Մալխասյան
  Դիպոմային աշխատանք. թեման՝ «էկոլոգիական դաստիարակության դերը նախադպրոցական տարիքի երեխաների կյանքում։»
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան
 19. Վարսիկ Մկրտչյան
  Դիպոմային աշխատանք. թեման՝ «Մանկական վախերը և դրանց հաղթահարման ուղիները:
  Հեքիաթաթերապիա»
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
 20. Բելա Պողոսյան
  Դիպոմային աշխատանք, թեման՝ «Երեխաների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը դերախաղերի և տիկնիկային թատրոնի միջոցով»
  Ղեկավար Սոֆյա Այվազյան
 21. Սիրուն Սարգսյան
  Դիպոմային աշխատանք, թեման՝ «Անվտանգ վարքագծի դաստիարակումը նախադպրոցական տարիքում. («Անվտանգության այբուբեն») ծանոթացում ճանապարհային
  երթևեկության կանոններին» հակահրդեհային կանոններ
 22. Մերի Սմբաթյան
  Դիպոմային աշխատանքի թեման՝ «Վաղ գրաճանաչության հմտությունների ձևավորումը՝ երեխաներին դպրոցին նախապատրաստելու միջոց»
  Ղեկավար՝ Էլյա Գրիգորյան
 23. Անուշ Ստեփանյան
  Դիպոմային աշխատանք, թեման՝ «Նախադպրոցական տարիքի երեխայի Ես-ի գիտակցումը. 3 տարեկանի ճգնաժամի հաղթահարում»
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
 24. Արմինե Ստեփանյան
  Դիպոմային աշխատանքի թեման՝ Գրական նյութը (պատմությունները, հեքիաթները)՝ որպես նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի, հաղորդակցական կարողությունների, հուզական զարգացման և բարոյական պատկերացումների ձևավորման միջոց
  Ղեկավար՝ Արմինե Մովսիսյան
 25. Նելլի Քոչարյան
  Դիպոմային աշխատանք. թեման՝ «Աուտիզմով երեխաների կրթության կազմակերպումը նկարչաթերապիայի միջոցով և ներառումը կրթական հաստատություններ»
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
 26. Արուսյակ Շահբազյան
  Դիպոմային աշխատանքի թեման՝ Մանկական վախերը և դրանց հաղթահարման ուղիները: Խաղաթերապիա:
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
 27. Սաթենիկ Վարդանյան
  Դիպոմային աշխատանքի թեման՝ «Մաթեմատիկական խաղերով ուսուցումը որպես նախադպրոցականի բազմակողմանի զարգացման կարևոր պայման։ 2-4 տարեկանների խումբ»
  Ղեկավար՝ Ելենա Օհանյան
 28. Ջուլիետտա Հովհաննիսյան
  Դիպլոմային աշխատանք. թեման՝  Էկոլոգիական դաստիարակությունը՝ նախադպրոցականների ճանաչողական
  հետաքրքրությունների ձևավորման միջոց
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան
 29. Քրիստինե Թովմասյան
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ «Մանկական վախերը և դրանց հաղթահարման ուղիները: Խաղային թերապիա»
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
 30. Պայծառ Գրիգորյան
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝
  Ծիսական, մանկական ազգային երգերը, խաղերգերը, խաղերը,
  խաղիկները՝ որպես գեղագիտական դաստիարակության և ազգային մշակույթի փոխանցման միջոց

  Ղեկավար՝ Մարինե Մկրտչյան
 31. Նաիրա Բաբայան
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝  Թատրոնը, դերախաղը որպես երեխայի խոսքի և մտքի զարգացման միջոց
  Ղեկավար՝ Սոֆյա Այվազյան
 32. Նոյեմզար Խաչատրյան
  Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝ Երեխաների էկոլոգիական և բնագիտական պատկերացումների ձևավորումը և կապակցված խոսքի զարգացումը խաղերի և զրույցների միջոցով 
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։

Previous post Հարսանեկան, ծիսական խաղեր
Next post Ճամփորդություն դեպի Հիմալայներ