Բարի լուսուն աստղ էրևաց…

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջ
Մեդիաուրբաթ-պարապմունք
Նոյեմբերի 29՝ ժամը 15:15
Օրվա պատասխանատու՝ Քոլեջ

 

#Դասավանդողների երգը. «Բարով եկար սիրուն կռունկ» 

Բարով եկար սիրուն կռունկ,
Ի՞նչ լուր բերիր հայրենիքես,
Խոսիր ինձ հետ ազատորեն,
Կյանքս կնվիրեմ ես քեզ:

**********************
Տեսար մեր հայրենյաց տունը,
Գեղեցիկ զարդարված բույնը:
Նորա սիրուց այրվում եմ ես,
Աչքերիցս փախավ քունը:

***********************

Տեսար մեր այգի բուրաստան,
Վարդ, մեխակ, շուշաններ շատ կան:
Եդեմական դրախտավայր,
Այն կոչվում է Մայր Հայաստան:

#Պար. «Սղերդի քոչարի» 

#Հովհաննես Թումանյան. «Ամառվա գիշերը գյուղում» 

Լուսընկա գիշեր, երկինքը պայծառ,

Անհամար աստղեր ցոլցոլում են վառ:

Քնած է արդեն հովտի մեջ գյուղը,

Մթնած է ու լուռ գյուղացու հյուղը:

Հոգնած գյուղական ընտանիքն ահա

Սրահում, կալում կամ կտրի վրա:

Երկնքի դիմաց գրկված են քնած,

Վերևիցն, ասես, ժպտում է Աստված:

#Հորովել — երգ 

#Ազգային պար՝ «Շորոր» (գրառումը՝ Կոմիտասի) 

 #Առավոտ 

Հավքը խոսեց երեք բերան.

Էյ քնածնե՜ր, ծուղրուղո՜ւ,

Բացվեց կարմիր աղոթարան,

Ժամանակն է զարթելու:

 **********************

Խավարն անցավ գիշերային,

Հեռու մեզնից ու փարատ,

Աշխարհ լցվեց լուսն ու բարին,

Լուսն ու բարին անարատ:

#Բարի լուսուն 

Բարի լուսուն աստղ էրևաց,

Աղոթարան դռներն ի բաց,

Բարով բացվեր լուս աղոթրան,

Սարված լըծենք, էրթանք գութան:

  • Արի՛, գութան, վարի՛, գութան, 
  • Օրն եկել է, ճաշ դառել, 
  • Առը շուռ տուր, խոփիդ ղուրբան, 
  • Օրհնյալ է Աստված, հորովե՜լ: 

Գութնի թախում՝ նմուշ-նմուշ,

Չըկեր վաստակ քանց էն անուշ,

Աշխարհի շեն վըր գութնին էր,

Գութան չէլներ, աշխարհն ի՞նչ էր:

#Էս մի բուռը հողի պաշտպան հրեշտակին, 

Էս մի բուռը հողի պաշտպան հրեշտակին,

Էս մի բուռը թռչուններին,

Էս մի բուռը անցվորներին,

Էս էլ արեգակին, լուսնյակին, լուսաստղին:

#Ցորեն եմ ցանե 

կրկնակ.   

Ցորեն եմ ցանե արտը, ծլե, կանաչե,

Հեռու տեղ ախպերմ ունիմ, անկաջը   կանչե:

 ****************************************

Կաքավ եմ քարի միջին, ցորեն եմ ցանե,

Ձեն կուտամ ձորի միջին, ցորեն եմ ցանե:

Հանդեն ծաղիկ քաղել եմ, ցորեն եմ ցանե,

Դաստա արել, կապել եմ, ցորեն եմ ցանե:

 ****************************************

կրկնակ.   

Ցորեն եմ ցանե արտը, ծլե, կանաչե,

Հեռու տեղ ախպերմ ունիմ, անկաջը կանչե:

 ****************************************

Կաքավ եմ, սար ման գուկամ, ցորեն եմ ցանե,

Բլբուլ եմ, բաղ ման գուկամ, ցորեն եմ ցանե:

Գնացել ու եկել եմ, ցորեն եմ ցանե,

Չարոխ գուլպես կոկել եմ, ցորեն եմ ցանե:

 ****************************************

Կրկնակ.   

Ցորեն եմ ցանե արտը, ծլե, կանաչե,

Հեռու տեղ ախպերմ ունիմ, անկաջը կանչե:

#Պար՝ «Երեք ոտք»  

#Կարդում ենք. Օրո՜ր, ոսկո՛ւն արտ

Օրո՜ր, ոսկո՛ւն արտ,

Օր տուր, հասո՛ւն արտ,

Գամ ոսկիդ հնձեմ

Մանգաղով արծաթ:

#Երգում ենք. Հունձ կժողվեմ մանգաղով 

Հունձ կժողվեմ մանգաղով,

Լուսինը յարս է,

Մանգաղըս քարին դիպավ,

Սիրածս հարս է:

 *************************

Լուսնակը բոլորել է,

Ամպի մեջ մոլորել է,

Իմ յարոջ պարի համար

Զուռնչուց խռովել է:

 *************************

Հունձ կժողվեմ մանգաղով,

Լուսինը յարս է,

Մանգաղըս քարին դիպավ,

Սիրածս հարս է: 

**************************

Գլխեբաց եմ ու բոբիկ,

Անուշ են հովեր,

Արտերուն մեջ թափառիկ,

Մազերս են ծովեր:

**************************

Հունձ կժողվեմ մանգաղով,

Լուսինը յարս է,

Մանգաղըս քարին դիպավ,

Սիրածս հարս է:

 *************************

Հասկերի մեջ, վերևեն

Ասուպը անցավ,

Աստղեր մյուռոն կծորեն,

Դեմքը լուսացավ:

*************************

Հունձ կժողվեմ մանգաղով,

Լուսինը յարս է,

Մանգաղըս քարին դիպավ,

Սիրածս հարս է:

#Պար. «Չաչանե» 

# Երգում ենք. Հաց կթխեմ, գարի ա 

Հաց կթխեմ, գարի ա,

Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ,

Էս ինչ ուրախ տարի ա,

Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ:

 ************************

Ծով ա դառե մեր դաշտը,

Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ,

Լիքը հաց ա մեր տաշտը,

Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ:

 *************************

Հաց եմ թխել մշակին,

Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ,

Հոտ քաշել մանիշակին,

Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ:

 *************************

Հաց կթխեմ, գարի ա,

Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ,

Կաքավները մավի ա,

Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ:

*************************

Հաց կթխեմ, գարի ա,

Երի, երի, էրվա, օ՜յ, օ՜յ,

Էս ինչ ուրախ տարի ա,

Շեկո ջան, էրվա, օ՜յ, օ՜յ:

#Հալել եմ եղը 

Հալել եմ եղը, յար ջան,

Հալել եմ եղը,

Լցրել եմ կճուճները,

Դրել եմ տեղը:

 ********************

Ծաղկեվանք ձորա միջին,

Հալել եմ եղը,

Ա՜խ, կորա ձորա միջին,

Հալել եմ եղը,

Ծաղկեվանք ուխտ եմ արե,

Հալել եմ եղը,

Թաց մազըս ջուխտ եմ արե,

Հալել եմ եղը:

 **********************

Հալել եմ եղը, յար ջան,

Հալել եմ եղը,

Լցրել եմ կճուճները,

Դրել եմ տեղը:

**********************

Ծաղիկ ունեմ, քաղած ա,

Հալել եմ եղը,

Մի – մի հատիկ պահած ա,

Հալել եմ եղը,

Պուճուր առուն զուլալ ջուր,

Հալել եմ եղը,

Տըղեն՝ տես, աղջիկը՝ տուր,

Հալել եմ եղը:

***********************

Հալել եմ եղը, յար ջան,

Հալել եմ եղը,

Լցրել եմ կճուճները,

Դրել եմ տեղը:

#Պար. «Շամ քելեցի, դամ քելեցի» 

# Երգում ենք. Բաղը քաղինք 

 Բաղը քաղինք, խաղողը տարանք,

Չարազը, չարազը,

Ճառթեք, տըղներ, մաճառ խըմենք,

Ավազը, ավազը:

 ********************************

Խաղողը ճառթենք, կարմիր շիրան

Չըռչըռա, չըռչըռա,

Լըցնենք կարասն, էփի, թափի,

Վըռվըռա, վըռվըռա:

 ********************************

Դե՛. Ճառթի, հա, դե՛. Ճառթի, հա,

Կըրընկի, կըրընկի,

Չըփչըփացրու, փըռռա, խաղա

Տըրընգի, տըրընգի:

 ********************************

# Երգում ենք.Էրիշտայի երգը

կրկնակ. 

Ելնինք էրիշտի վըրեն,

Զարգենք էրիշտի ղայդեն:

 ********************************

Ալյուր մաղեմ՝ թեփ կուգա,

Շեկլիկ աղբեր ե՞րբ կուգա,

Մեռնիմ գալած բեղերին,

Միջեն խնկահոտ կուգա:

 ********************************

Ելնինք էրիշտի վըրեն,

Զարգենք էրիշտի ղայդեն:

********************************

Տանը բոլորը ցել է,

Տունը վարդով լցվել է,

Տղեն ըսավ. – Յար չունիմ:

Աղջիկ դարդով լցվել է:

 ********************************

Ելնինք էրիշտի վըրեն,

Զարգենք էրիշտի ղայդեն:

 ********************************

Դաղձ եմ քաղել մաղերով,
Դրել հովին շաղերով,
Յարըս հանդիցը հենց գա՝
Առաջն էլնեմ տաղերով:

 ********************************

Ելնինք էրիշտի վըրեն,

Զարգենք էրիշտի ղայդեն:

 ********************************

Անցա պատի օլորը,

Բռնեցի նախշուն լորը,

Տղեք, էկեք պար բռնենք

Էրիշտայի բոլորը:

 ********************************

Կրկնակ.

Ելնինք էրիշտի վըրեն,

Զարգենք էրիշտի ղայդեն: 

#Պար. Յալլի 

#Պար. «Շավալի, Խոշ բիլազիգ» 

 

 

 

Նախագծեր

Թողնել պատասխան

Comment
Name*
Mail*
Website*