Ուսումնական առաջին շրջանի ամփոփում

Միջին մասնագիտական կրթական ծրագրի սովորողները մասնակցում են քննաշրջանի աշխատակարգով որոշված ստուգարքներին, քննություններին, իրենց բլոգներում մինչև դեկտեմբերի 20-ը ներկայացնում են՝
 • անհատական ձեռքբերումները ուսումնական առաջին շրջանում.
 • ուսումնական շրջանի կազմակերպման վերաբերյալ իր հարցադրումները, առաջարկությունները.
 • 2020թ. հունվարի նախագծային գործունեության անհատական պլան.
 • ուսումնական առաջին շրջանի գործունեության ամփոփում ըստ կետերի՝
  • հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով.
  • ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն,
  • ուսումնական պարապմունքներին մասնակցություն սահմանված կարգով. ուշացումներ,
  • մասնակցություն դասարանի, ընտրությամբ գործունեության խմբի ուսումնական ճամփորդություններին.
   ուսումնասիրություն
   լուսաբանում
  • մասնակցություն ուսումնական նախագծերի
   նախագծերի թվարկում
   անհատական աշխատանքը նախագծում
  • մասնակցություն ուսումնական-հասարակական աշխատանքներին.
  • մասնակցություն հիգիենիկ միջվավայրի, գույքի խնամքի աշխատանքներին.
  • մասնակցություն դասարանում, դպրոցում, կրթահամալիրում կազմակերպված տոնի, ծեսի, ստուգատեսի.
  • մասնակցություն ցուցահանդեսի, համերգի, ներկայացման
  • կրթահամալիրի ներքին կարգապահական կանոնների խախտում.
 • ուսումնական յուրաքանչյուր դասընթացներից (այդ թվում՝ ընտրությամբ) իր առաջադիմության ինքնագնահատում.

 

Փաստաթղթեր, Օրացույց

Թողնել պատասխան

Comment
Name*
Mail*
Website*