Դիպլոմային նախագծեր, նախագծերի ղեկավարներ, ուսանողներ, գրախոսներ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջ
2019-2020 ուսումնական տարի
Դիպլոմային նախագծերի ղեկավարներ

Միջին մասնագիտական կրթություն

«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտություն
Դիպլոմային աշխատանք են ներկայացնելու 38 ուսանող

Դիպլոմային նախագծերի ղեկավարներ՝ 

 1. Նելի Արղության. դաստիարակ, ուսումնական կենտրոնի ղեկավար
 2. Սոֆյա Այվազյան. հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ
 3. Մարինե Մկրտչյան. երաժշտության մասնագետ
 4. Նելլի Գեղամյան. բնագիտության մասնագետ
 5. Աննա Օհանյան. մասնագետ
 6. Գայանե Թերզյան. մասնագետ
 7. Լիլիթ Սահակյան. դասվար
 8. Արմինե Մովսիսյան. դասվար
 9. Էլյա Գրիգորյան. դաստիարակ
 10. Թերեզա Թումանյան. տեխնոլոգ
 11. Նվարդ Սարգսյան. մասնագետ
 12. Անահիտ Գրիգորյան. դաստիարակ
 13. Արմինե Եղիազարյան. դաստիարակ
 14. Անի Գրիգորյան. դաստիարակ
 15. Աննա Հայրոյան. դաստիարակ
 16. Լիլիա Ղախարյան. դաստիարակ

Խորհրդատու-մասնագետ՝ Գայանե Թերզյան
Խմբագիր՝ Սոֆյա Այվազյան, Թամար Ղահրամանյան
Տեխնոլոգ-մասնագետ՝ Թերեզա Թումանյան
Երաժշտության մասնագետ՝ Մարինե Մկրտչյան

Դիպլոմային նախագծերի թեմաներ՝

1. Թատրոնը և թատերական գործունեությունը՝ որպես և նախադպրոցականների խոսքի և
հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց.

 1. Թեման՝ Մատնաթատրոն
  Ուսանող՝ Նունե Մարգարյան
 2. Թեման՝ Տիկնիկներով թատրոն
  Ուսանող՝ Էլեն Մելիքյան
 3. Թեման՝ Թատրոն-դերախաղերը՝ որպես ինտեգրված գործունեություն
  Ուսանող՝ Անժելա Թառոյան

Ղեկավար՝ Էլյա Գրիգորյան

2. Ընտանիքի և նախակրթարանի համագործակցություն՝
Ընտանիքի և մանկապարտեզի համագործակցությունը՝ որպես երեխայի զարգացման գլխավոր գրավական:
Նախադպրոցականների ծնողների մանկավարժական կրթության առանձնահատկությունները:
Ընտանիքի ներգրավումը նախադպրոցական հաստատության կյանքին. ծնողները՝ որպես գործընկեր:

Ղեկավար՝ Նելի Արղության
Ուսանողներ՝

 1. Աննա Խաչատրյան
 2. Արև Հարությունյան
 3. Անի Մարտիրոսյան

3. Սոցիալական  զարգացում՝
Թեման՝ Խաղերը՝ խոսքի և մտածողության զարգացման խթան

Ղեկավար՝ Աննա Օհանյան
Ուսանողներ՝ 

 1. Գոհար Մարտիրոսյան

4. Նախադպրոցական տարիքի երեխաների գեղագիտական դաստիարակության առանձնահատկությունները

Ղեկավար՝ Թերեզա Թումանյան, Էլյա Գրիգորյան
Ուսանողներ՝

 1. Թեման՝ Այլընտարնքային նկարչություն
  Ուսանող՝ Ռիմա Ռստակյան
 2. Թեման՝ 2-4 տարեկանների ինքնաշեն խաղերի փաթեթ
  Ուսանող՝ Հասմիկ Հարությունյան
 3. Թեման՝ Երեխայի գեղագիտական ընկալումների ձևավորումը և զարգացումը կերպարվեստի գործունեության միջոցով
  Ուսանող՝ Անահիտ Ղևոնդյան

5. Խաղիկները, պարերգերն ու խաղերգերը որպես երեխայի երաժշտական ունակությունների զարգացման և ձևավորման միջոց՝
Երաժշտության ընկալման կարողությունների ձևավորումն ու զարգացումը նախադպրոցական տարիքում:
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների ինքնուրույն երաժշտական գործունեությունը:
Երաժշտությունը` որպես նախադպրոցականների բանավոր խոսքի զարգացման միջոց:
Երաժշտական խաղերը երեխայի ինքնուրույն գեղարվեստական գործունեության ձևավորման միջոց:

Ղեկավար՝ Մարինե Մկրտչյան
Ուսանողներ՝

 1. Անահիտ Հայրապետյան
 2. Ամալյա Կալթունյան
 3. Լուսինե Թահհան

6. Նախադպրոցականների խոսքի, հաղորդակցական կարողությունների և սոցիալական
հմտությունների զարգացումը

 1. Թեման՝ Երեխայի ստեղծագործական մտածողության և երևակայության զարգացումը.
  Ռոդարիական խաղեր ու վարժություններ
  Ուսանող՝ Արմինե Պետոյան
  Ղեկավար՝ Լիլիթ Սահակյան
 2. Թեման՝ Լեզվական խաղերը՝ որպես նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի և
  հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց
  Ուսանող՝ Արփինե Աթալյան
  Ղեկավար՝ Լիլիթ Սահակյան
 3. Թեման՝ Լեզվական խաղերը՝ որպես նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի և
  հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց
  Ուսանող՝ Աստղիկ Քալանդարյան
  Ղեկավար՝ Լիլիթ Սահակյան
 4. Թեման՝ Հեքիաթագիրք
  Ուսանող՝ Թամարա Հակոբյան
  Ղեկավար՝ Լիլիթ Սահակյան
 5. Թեման՝ Թեմատիկ զրույցները, հորինուկները` որպես երեխաների սոցիալական հմտությունների և
  համագործակցական կարողությունների ձևավորման միջոց. ստեղծագործությունների գիրք-փաթեթ
  Ուսանող՝ Մարիամ Կարապետյան
  Ղեկավար՝ Արմինե Մովսիսյան
 6. Թեման՝ Իրավիճակային երկխոսություններն ու դերախաղերը որպես նախադպրոցականների
  խոսքի և սոցիալական հմտությունների զարգացման միջոց
  Ուսանող՝ Քրիստինե Սահակյան
  Ղեկավար՝ Արմինե Մովսիսյան
 7. Թեման՝ Նախադպրոցական տարիքի երեխաների  բանավոր խոսքի զարգացման առանձնահատկությունները՝ ստեղծագործական պատմումները՝ նախադպրոցականի խոսքի և երևակայության զարգացման կարևոր պայման
  Ուսանող՝ Մարիամ Հակոբյան
  Ղեկավար՝ Սոֆյա Այվազյան
 8. Թեման՝ Զրույցը՝ որպես երեխայի հետ հաղորդակցության և երեխայի խոսքային ինքնադրսևորման միջոց
  Ուսանող՝ Արմինե Ավանեսյան
  Ղեկավար՝ Սոֆյա Այվազյան
 9. Թեման՝ Երեխայի ստեղծագործական մտածողության և երևակայության զարգացումը (խոսքարվեստ և ձեռարվեստ)
  Ուսանող՝ Արմինե Սարգսյան
  Ղեկավար՝ Սոֆյա Այվազյան
 10. Թեման՝ Թեման՝ Նախադպրոցականների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը
  գործունեության տարբեր ձևերի ընթացքում. Զրույցներ խաղերի ընթացքում, զրույցներ խոհանոցում, զրույցներ բնության գրկում
  Ուսանող՝ Նելի Խաչիկյան
  Ղեկավար՝ Արմինե Եղիազարյան
 11. Թեման՝ Թեման՝ Նախադպրոցականների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը
  գործունեության տարբեր ձևերի ընթացքում. Զրույցներ խաղերի ընթացքում, զրույցներ խոհանոցում, զրույցներ բնության գրկում
 12. Ուսանող՝ Ռուզաննա Ավետիքյան
  Ղեկավար՝ Արմինե Եղիազարյան
 13. Թեման՝ Խաղեր տառերի, բառերի, պատմությունների հետ (խաղերի էլեկտրոնային փաթեթ)
  Ուսանող՝ Ալյոնա Ղազարյան
  Ղեկավար՝ Լիլիա Զախարյան
 14. Ուսանող՝ Ռուզաննա Վարդանյան
  Ղեկավար Լիլիա Զախարյան
 15. Թեման՝ Թեման՝ Գրական նյութը (պատմությունները, հեքիաթները)՝ որպես նախադպրոցական տարիքի
  երեխաների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց
 16. Ուսանող՝ Արևիկ Եզոյան
  Ղեկավար՝ Լիլիա Զախարյան
 17. Թեման՝ Լեզվական խաղերը՝ որպես նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց
  Ուսանող՝ Էմմա Գաբրիելյան
  Ղեկավար՝ Աննա Հայրոյան

7. Նախադպրոցական երեխայի տրամաբանության և մտածողության զարգացումը՝ խաղերի և վարժությունների միջոցով՝
Նախադպրոցական տարիքի երեխաների մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորումն ու զարգացումը ամենօրյա գործունեության ընթացքում:
Երեխաների ճանաչողական ունակությունների զարգացումը շրջակա միջավայրին ծանոթացնելու միջոցով:
Պատմությունների քննարկումը՝ որպես երեխայի քննական, վերլուծական մտածողության զարգացման միջոց (պատճառահետևանքային կապերի, օրինաչափությունների բացահայտում):
Նախադպրոցականի տնտեսագիտական դաստիարակության առանձնահատկությունները:
Մաթեմատիկան՝ որպես նախադպրոցականի բազմակողմանի զարգացման կարևոր պայման:
Մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորումը խաղերի միջոցով: Խաղերի փաթեթ: 2-4 տարեկաններ, 5 տարեկաններ:

Ղեկավար՝ Անահիտ Գրիգորյան
Ուսանողներ՝

 1. Թեման՝ Երեխայի տրամաբանության զարգացումը խաղերի և վարժությունների միջոցով. ուսանող՝ Ազատուհի Գալստյան
 2. Թեման՝ Մաթեմատիկական խաղեր. ուսանող՝ Ռիմմա Մարգարյան

8. Բնագիտական և էկոլոգիական պատկերացումների ձևավորում

Ղեկավար՝ Անի Գրիգորյան, Նելլի Գեղամյան
Ուսանողներ՝

 1. Թեման՝ Թափոնների վերամշակում
  Ուսանող՝ Գայանե Փիրումյան
  Ղեկավար՝ Անի Գրիգորյան
 2. Թեման՝ Բնական երևույթներ
  Ուսանող՝ Աշխեն Ուռուտյան
  Ղեկավար՝ Անի Գրիգորյան
 3. Թեման՝ Բնագիտական և էկոլոգիական պատկերացումների ձևավորում նախակրթարանում
  Ուսանող՝ Ազնիվ Մուրադյան
  Ղեկավար՝ Անի Գրիգորյան
 4. Թեման՝ Հինգ Զգայարանները
  Ուսանող՝ Մերի Հաջյան
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան
 5. Թեման՝ «Հրաշալի արկղիկ»՝ բնագիտական փորձերի փաթեթ
  Ուսանող՝ Գրետա Հովակիմյան
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան
 6. Թեման՝ Ջերմոց-լաբորատորիան նախակրթարանում
  Ուսանող՝ Աստղիկ Պետրոսյան
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան

9. Շարժողական ոլորտ՝
Մանր մկանային հմտություններ զարգացումը՝ ձեռարվեստի օգնությամբ (օրիգամի, ծեփակերտում. նկարչություն):
Երեխայի խոշոր մկանային համակարգի զարգացումը վաղ տարիքում. (վարժությունների համակարգ՝ ըստ տարիքային խմբերի):
Ռիթմիկայի պարապմունքների նշանակությունը նախադպրոցականների կյանքում:
Շարժախաղերի դերը երեխայի ֆիզիկական զարգացման գործում: Ծիսական խաղեր, մարզական խաղեր:
ֆիզիկական դաստիարակության կազմակերպումը նախադպրոցական տարիքային տարբեր խմբերում:

Ղեկավար՝ Աննա Հայրոյան
Ուսանող՝

 1. Նոնա Այդինյան

**************************************************

 

«Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ» մասնագիտություն
Դիպլոմային աշխատանք են ներկայացնելու 2 ուսանող
Ղեկավար՝ Բելլա Աբրահամյան
Նախագծի թեման՝  Վայոց ձորի մարզի զբոսաշրջային փաթեթ

«Հագուստի մոդելավորում և նախագծում» մասնագիտություն
Դիպլոմային աշխատանք են ներկայացնելու 2 ուսանող
Ղեկավար՝ Մերի Խանջյան
Նախագծի թեմաները՝ 

 1. Թեման՝ Երեկոյան զգեստ
  Ուսանող՝ Միլենա Մարջանյան
 2. Թեման՝ Զգեստի ձևավորում
  Ուսանող՝ Լուսինե Ալիխանյան
 3. Թեման՝ Տաբատի, բլուզի ձևավորում
  Ուսանող՝ Աննա Աղամալյան

«Լուսանկարչական գործ» մասնագիտություն
Դիպլոմային աշխատանք են ներկայացնելու 2 ուսանող

Ղեկավար՝ Սուսան Ամուջանյան
Նախագծի թեման՝ 

 1. Թեման՝ Քաղաքային լուսանկարչություն
  Ուսանող՝ Արմեն Թորոսյան
 2. Թեման՝ Դիմանկար, բնանկար
  Ուսանող՝ Ռուզան Աբրահամյան

«Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ» մասնագիտություն
Դիպլոմային աշխատանք են ներկայացնելու 2 ուսանող
Դեկավար՝ Գայանե Թերզյան
Դիպլոմային աշխատանքի թեմաները՝

 1. Հեռավար ուսուցման հարթակներ, հեռավար ուսուցման կազմակերպում ՀՀ-ում
  Ուսանող՝ Անի Տեր-Ղազարյան
 2. «Գործարար հարաբերություններ և բանակցություն»
  Ուսանող՝ Տեր-Գալստանյան Մարիամ

«Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում» մասնագիտություն
Դիպլոմային աշխատանք է ներկայացնելու 1 ուսանող
Դիպլոմային նախագծերի ղեկավար՝ Գեղամ Խաչատրյան
Դիպլոմային աշխատանքի թեման՝

 1. Կայքի ստեղծում. ուսանող՝ Հայկ Բադալյան

«Գրադարանային գործ» մասնագիտություն
Դիպլոմային աշխատանք է ներկայացնում 1 ուսանող
Ղեկավար՝ Թամար Ղահրամանյան
Դիպլոմային նախագծի թեման՝

 1.  «Գրադարանային գործ. այլոց փորձի ուսումնասիրություն». ուսանող՝ Ռուզաննա Ղազարյան

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) մեկամյա կրթություն

«Պարտիզապուրակային գործ»
Դիպլոմային աշխատանք են ներկայացնում 13 ուսանող
Ղեկավարներ՝ Շուշան Ալեքսանյան, Շողիկ Պողոսյան
Դիպլոմային նախագծերի թեմաներ՝

«Կարի արտադրության տեխնոլոգիա»
Դիպլոմային աշխատանք են ներկայացնում 11 ուսանող
Ղեկավար՝ Մերի Խանջյան
Դիպլոմային նախագծերի թեմաներ՝

 1. Երեկոյան զգեստի ձևավորում. ուսանող՝ Մարինե Ջառահյան
 2. Վերնաշապիկ-շրջազգեստի ձևավորում՝ վրան բատիկի չոր տեխնիկայով էսքիզ. ուսանող՝ Արփիկ Ղանադյան
 3. Երեկոյան շրջազգեստ. ուսանող՝ Էլեն Գրիգորյան
 4. Երեկոյան շրջազգեստ. ուսանող՝ Կարինե Հարությունյան
 5. Կիսաշրջազգեստի և բլուզի ձևավորում. ուսանող՝ Ալինա Լալայան
 6. Սեզոնային շրջազգեստ. ուսանող՝ Գոհար Սահակյան
 7. Սեզոնային զգեստի ձևավորրում. ուսանող՝ Սուսաննա Փիլոյան
 8. Ամառայի զգեստի ձևավորում. ուսանող՝ Վարդիթեր Դանիելյան
 9. Երեկոյան զգեստ. ուսանող՝ Ժաննա Թոփչյան
 10. Սեզոնային շրջազգեստ. ուսանող՝ Գայանե Մարտիրոսյան
 11. Ամառային զգեստի ձևավորում. ուսանող՝ Մանուշակ Հարությունյան

«Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն»
Ուսանողներ՝


«Այգեգործություն»
Ուսանողներ՝

«Բրուտագործություն»
Ղեկավար՝ Մովսես Ավետիսյան, Թերեզա Թումանյան
Դիպլոմային աշխատանք են ներկայացնում 5 ուսանող
Ուսանողներ՝

Դիպլոմային նախագծեր, Դիպլոմային նախագծեր. վերջնական արդյունք

Թողնել պատասխան

Comment
Name*
Mail*
Website*