Готовим «Дымковские игрушки»․ դիջիթեք #17

Այսօր Միջին դպրոցի մի խումբ սովորողներ այցելեցին Քոլեջի տեխնոլոգիայի լաբորատորիա,որտեղ տիրեց ստեղծագործական մթնոլորտ։ Քոլեջի սովորողները ներկայացրեցին թե ի՞նչպես և ինչո՞վ են այստեղ զբաղվում և իհարկե միասին ծեփեցին։

Նախագիծը՝ Մարիամ Քալանթարյանի,Ժաննա Հակոբյանի։

Օրվա պատասխանատու՝ Վարդ Ղարիբյան։

Դիջիթեք

Թողնել պատասխան

Comment
Name*
Mail*
Website*