Դիպլոմային նախագծեր, ղեկավարներ, ուսանողներ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջ
2020-2021 ուսումնական տարի
Դիպլոմային նախագծերի ղեկավարներ

 

2020-2021 ուսումնական տարում դիպլոմային նախագծեր են ներկայացնում՝

 • Միջին մասնագիտական կրթարան ծրագրով՝ 64 ուսանող
 • Նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով՝ 33 ուսանող

Միջին մասնագիտական կրթություն

«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտություն
Դիպլոմային աշխատանք են ներկայացնելու 42 ուսանող

Դիպլոմային նախագծերի ղեկավարներ՝ 

 1. Նելի Արղության. դաստիարակ, ուսումնական կենտրոնի ղեկավար. երեք ուսանող
 2. Սոֆյա Այվազյան. հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ. երեք ուսանող
 3. Մարինե Մկրտչյան. երաժշտության մասնագետ. երկու ուսանող
 4. Նելլի Գեղամյան. բնագիտության մասնագետ. հինգ ուսանող
 5. Տաթև Ավետիսյան. մասնագետ. հինգ ուսանող
 6. Գայանե Թերզյան. մասնագետ. երեք ուսանող
 7. Նվարդ Սարգսյան. մասնագետ
 8. Ելենա Օհանյան. մաթեմատիկայի դասավանդող.երեք ուսանող
 9. Թերեզա Թումանյան. տեխնոլոգ
 10. Էլյա Գրիգորյան. դաստիարակ. երեք ուսանող
 11. Էմմա Տերտերյան. դաստիարակ. երկու ուսանող
 12. Աննա Հայրոյան. դաստիարակ. երկու ուսանող
 13. Գոհար Սմբատյան. դասվար. երեք ուսանող
 14. Արմինե Մովսիսյան. դասվար. երեք ուսանող
 15. Լիանա Ռոզիկյան. դասվար. երեք ուսանող
 16. Լիլիա Զախարյան. դասվար. երեք ուսանող
 17. Աննա Հայրոյան. դաստիարակ. երկու ուսանող

Խորհրդատու-մասնագետ՝ Գայանե Թերզյան
Խմբագիր՝ Սոֆյա Այվազյան, Թամար Ղահրամանյան
Տեխնոլոգ-մասնագետներ՝ Թերեզա Թումանյան
Երաժշտության մասնագետ՝ Մարինե Մկրտչյան

Դիպլոմային նախագծերի ուղղություններ՝

 • Երաժշտական, ծիսական
 • Բնագիտական, էկոլոգիական
 • Մաթեմատիկական
 • Լեզվական
 • Մարզական
 • Հոգեբանական

Դիպլոմային նախագծեր

 1. «Բնագիտական փորձերը՝ որպես երեխաների տրամաբանական մտածողության զարգացման և բնագիտական պատկերացումների ձևավորման միջոց (Բնագիտական փորձերի տուփ)»
  Ուսանող՝ Էմմա Սարգսյան
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան
 2. «Երեխաների բնագիտական և էկոլոգիական պատկերացումների և կապակցված խոսքի զարգացումը խաղերի և զրույցների միջոցով։ (Մեծադիր գիրք՝ «Տարվա եղանակներ», Խաղ՝ «Էկոլոգիական նշաններ»)»
  Ուսանող՝ Միլենա Սարգսյան
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան
 3.  «Երեխաների պատկերային մտածողության և գունազգացողության զարգացումը կերպարվեստային գործունեության միջոցով։ Այլընտրանքային նկարչություն»
  Ուսանող՝ Վերժինե Կագարյան
  Ղեկավար՝ Էլյա Գրիգորյան
 4. «Նախադպրոցական երեխայի տրամաբանության և մտածողության զարգացումը բնագիտական և մաթեմատիկական խաղերի և վարժությունների միջոցով»
  Ուսանող՝ Սիլվա Ալոյան
  Ղեկավար՝ Լիանա Ռոզիկյան
 5. «Երեխաների հուզական ոլորտի և զգայարանների զարգացումը՝ խաղերի և վարժությունների միջոցով («5 զգայարաններ» գործնական աշխատանքների ձեռնարկի փորձարկում)»
  Ուսանող՝ Լիաննա Մելիքսեթյան
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան
 6. «Նախադպրոցականների մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորումը մաթեմատիկական հեքիաթների միջոցով»
  Ուսանող՝ Լուիզա Մելոյան

  Ղեկավար՝ Ելենա Օհանյան
 7. «Նախադպրոցականների մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորումը տրամաբանական խաղերի միջոցով»
  Ուսանող՝ Նարինե Մակարյան
  Ղեկավար՝ Ելենա Օհանյան
 8. «Երեխաների խոսքի զարգացումը իրավիճակային երկխոսությունների միջոցով»
  Ուսանող՝ Քնարա Գրիգորյան
  Ղեկավար՝ Լիանա Ռոզիկյան
 9. «Այլընտրանքային նկարչություն»
  Ուսանող՝ Տաթև Հովսեփյան
  Ղեկավար՝ Լիանա Ռոզիկյան
 10. «Երեխաների խոսքի և սոցիալական հմտությունների զարգացումը ընտանեկան պատմությունների միջոցով»
  Ուսանող՝ Սեդա Գևորգյան
  Ղեկավար՝ Էլյա Գրիգորյան
 11. «Թատրոնը և թատերական գործունեությունը՝ որպես նախադպրոցականների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց. Թումանյանական հեքիաթների կերպարային շիլաշփոթ»
  Ուսանող՝ Ժաննա Մկրտչյան
  Ղեկավար՝  Գայանե Թերզյան
 12. «Ծիսական, ազգային մանկական խաղերգերը որպես գեղագիտական դաստիարակության և ազգային մշակույթի փոխանցման միջոց»
  Ուսանող՝ Պայծառ Գրիգորյան
  Ղեկավար՝ Մարինե Մկրտչյան
 13. «Շարժախաղերի դերը երեխաների ֆիզիկական կարողությունների և շարժողական հմտույթունների զարգացման միջոց»
  Ուսանող՝ Մարիամ Ավագյան
  Ղեկավար՝ Արմինե Մովսիսյան
 14. «Բնագիտական գործունեությունը նախակրթարանում. գործունեության բազմաճյուղ փաթեթ»
  Ուսանող՝ Լիլիթ Ստեփանյան
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան, Գայանե Թերզյան
 15. «Նախադպրոցականների բնագիտական և էկոլոգիական պատկերացումների ձևավորումը.  «Այլընտրանքային էներգիա»»
  Ուսանող՝ Լուսինե Հովսեփյան
  Ղեկավար՝ Նելլի Գեղամյան, Գայանե Թերզյան
 16. «Զարգացնող-առարկայական միջավայրի դերը նախադպրոցականի կյանքում։ Խաղային միջավայրի ստեղծման առանձնահատկությունները»
  Ուսանող՝ Գոհար Մնացականյան
  Ղեկավար՝ Արմինե Մովսիսյան
 17. «Ծեսերը և ծիսական խոհանոցային գործունեությունը 2-5 տարեկանների խմբում»
  Ուսանող՝ Ասյա Սուսանյան
  Ղեկավար՝ Լիլիա Զախարյան
 18. «Անվտանգ վարքագծի ձևավորումը նախադպրոցական տարիքում»
  Ուսանող՝ Աիդա Բարսեղյան
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
 19. «Մանկական վախերը նախադպրոցական տարիքում և դրանց հաղթահարումը (2-5 տարեկաններ)»
  Ուսանող՝ Մարիամ Զաքարյան
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
 20. «Երեխայի ստեղծագործական մտածողության և երևակայության զարգացումը (խոսքարվեստ և ձեռարվեստ)»
  Ուսանող՝ Ալինա Դավթյան
  Ղեկավար՝ Աննա Հայրոյան
 21. «Ընտանիք-մանկապարտեզ համագործակցությունը՝ որպես երեխայի համակողմանի զարգացման երաշխիք։ Ընտանիքը և ծնողները՝ որպես նախադպրոցական հաստատության գործընկեր»
  Ուսանող՝ Մարինե Փիրումյան
  Ղեկավար՝ Աննա Հայրոյան
 22. «Անվտանգ վարքագծի դաստիարակումը նախադպրոցական տարիքում. («Անվտանգության այբուբեն»)
  ծանոթացում ճանապարհային երթևեկության կանոններին»
  հակահրդեհային կանոններ
  անվտանգությունը ձմռանը
  անվտանգությունը անտառում
  Ուսանող՝ Ալինա Մարզումանյան
  Ղեկավար՝ Նելի Արղության
 23. «Թատրոնը և թատերական գործունեությունը՝ որպես նախադպրոցականների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց»
  Ուսանող՝ Իրինա Սարգսյան

  Ղեկավար՝ Գայանե Թերզյան
 24. «Երեխայի օրգանիզմի կոփումը մանկապարտեզում (առավոտյան մարմնամարզություն, շարժախաղեր, մարզախաղեր, ռիթմիկ մարմնամարզություն). մարզախաղերի փաթեթ»
  Ուսանող՝ Մարիամ Պետրոսյան
  Ղեկավար՝ Նելի Արղության
 25. «Գրական նյութը (հեքիաթները) որպես նախադպրոցական տարիքի երեխաների խոսքի, հաղորդակցական կարողությունների, հուզական զարգացման և բարոյական պատկերացումների ձևավորման միջոց։»
  Ուսանող՝ Անահիտ Վարդանյան
  Ղեկավար՝ Սոֆյա Այվազյան
 26. «Թատրոնը և թատերական գործունեությունը՝ որպես նախադպրոցականների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոցկենդանի-կերպար թատրոն»
  Ուսանող՝ Նունե Ոսկանյան
  Ղեկավար՝ Սոֆյա Այվազյան
 27. «Թատրոնը և թատերական գործունեությունը՝ որպես նախադպրոցականների խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացման միջոց. (Մատնաթատրոն)»
  Ռիմա Հովսեփյան

  Ղեկավար՝ Սոֆյա Այվազյան
 28. Անձի ձևավորում և դաստիարակություն. 2-4 տարեկան երեխայի ինքնուրույնության, ինքնասպասարկման հմտությունների ձևավորում
  Ուսանող՝ Անի Բաղդասարյան
  Ղեկավար՝ Էմմա Տերտերյան
 29. «Նախադպրոցականների խոսքի զարգացումը գործունեության տարբեր ձևերի ընթացքում. Զրույցներ խաղերի ընթացքում, զրույցներ խոհանոցում, զրույցներ բնության գրկում»
  Ուսանող՝ Անուշ Հակոբյան
  Ղեկավար՝ Էմմա Տերտերյան
 30. « Վաղ գրաճանաչության հմտությունների ձևավորում»
  Ուսանող՝ Աննա Դանիելյան
  Ղեկավար՝ Գոհար Սմբատյան
 31. «Բաոապաշարի զարգացման առանձնահատկությունները նախադպրոցական տարիքում»
  Ուսանող՝ Աստղիկ Ավետիսյան
  Ղեկավար՝ Գոհար Սմբատյան
 32. «Երեխայի երևակայության և ստեղծագործական կարողությունների զարգացումը.
  ռոդարիական խաղեր»
  Ուսանող՝ Թագուհի Քրթյան
  Ղեկավար՝ Գոհար Սմբատյան
 33. «Մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորումը ավագ խմբում»
  Ուսանող՝ Անահիտ Մալխասյան
  Ղեկավար՝ Լիլիա Զախարյան
 34. «Վաղ գրաճանաչության հմտությունների ձևավորումը որպես երեխաներին դպրոցին նախապատրաստելու միջոց»
  Ուսանող՝  Լիլիթ Մարտիրոսյան
  Ղեկավար՝ Լիլիա Զախարյան
 35. «Երեխաների պատկերային մտածողության և գունազգացողության զարգացումը կերպարվեստային գործունեության միջոցով։ Այլընտրանքային նկարչություն(մոմանկարչություն, պլաստիլինոգրաֆիա)»
  Ուսանող՝ Կարինե Լուլուկյան
  Ղեկավար՝ Էլյա Գրիգորյան
 36. «Խաղը որպես առաջատար գործունեության ձև նախադպրոցական տարիքում, Խաղաթերապիա» Ուսանող՝ Հասմիկ Դավթյան
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
 37. «Մանկապարտեզի դերը ծնող-երեխա ներդաշնակ փոխհարաբերության հաստատման գործում։ Ընտանեկան դաստիարակության առանձնահատկությունները: Ծնողական կրթություն։ Նախադպրոցահասակ երեխաների ծնողների մանկավարժական կրթության առանձնահատկությունները»
  Ուսանող՝ Մարիանա Դարբինյան
  Ղեկավար՝ Նելի Արղության
 38. «Ստեղծագործական պատմումները՝ նախադպրոցականի խոսքի և երևակայության զարգացման կարևոր պայման»
  Ուսանող՝ Նախշուն Մարտիրոսյան
  Ղեկավար՝ Արմինե Մովսիսյան
 39. «Ծիսական, ազգային մանկական խաղերգերը որպես գեղագիտական դաստիարակության և ազգային մշակույթի փոխանցման միջոց»
  Ուսանող՝ Նարինե Նհոյան
  Ղեկավար՝ Մարինե Մկրտչյան
 40. «Մաթեմատիկական դիդակտիկ խաղերը՝ որպես երեխայի տրամաբանական մտածողության զարգացման և մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորման միջոց»
  Ուսանող՝ Ռուզաննա Մնացականյան
  Ղեկավար՝ Ելենա Օհանյան
 41. «Մանկական վախերը և դրանց հաղթահարման ուղիները նախադպրոցական տարիքում. Հեքիաթաթերապիա»
  Ուսանող՝ Սաթենիկ Խաչատրյան
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան
 42. «Տեղեկատվական աղբյուրների հոգեբանական ներգործության արդյունքում ագրեսիվության դրսևորումը ավագ նախադպրոցական տարիքում»
  Ուսանող՝ Գոհար Դաբաղյան
  Ղեկավար՝ Տաթև Ավետիսյան

**************************************************

«Զբոսաշրջային ծառայությունների կազմակերպում՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ» մասնագիտություն
Դիպլոմային աշխատանք են ներկայացնելու 3 ուսանող

 1. Միլենա Շամոյան
 2. Գոհար Ջհանգիրյան
 3. Անուշիկ Սերգեյան

Ղեկավար՝ Բելլա Աբրահամյան, Էլյա Սահակյան
Դիպլոմային նախագծերի թեմաները՝ 

 • Երևանի զբոսաշրջային փաթեթ.
 • Հայաստանի զբոսաշրջային փաթեթ.

**************************************************

«Հագուստի մոդելավորում և նախագծում» մասնագիտություն
Դիպլոմային աշխատանք են ներկայացնելու  9 ուսանող
Ղեկավար՝ Մերի Խանջյան, Թերեզա Թումանյան
Դիպլոմային նախագծի թեմաները՝ 

Ազգագրական փառատոն. Ազգային կերպար-հագուստների ստեղծում
Ուսանողներ՝

Ծննդյան ծեսի կերպար-հագուստների ստեղծում
Ուսանողներ՝

Ավարտական ծեսի հագուստների ստեղծում
Ուսանողներ՝

«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության ուսանողների ավարտական ծեսի շարֆերի և կրծքազարդների ստեղծում
Ուսանողներ՝

Անհատական հագուստ-մոդելների ստեղծում
Ուսանողներ՝

**************************************************

«Լուսանկարչական գործ» մասնագիտություն
Դիպլոմային աշխատանք են ներկայացնելու 3 ուսանող

 1. Թեման՝ Հետպատերազմյան Երևան
  Ուսանող՝ Գագիկ Եղոյան
 2. Թեման՝ Քաղաքային լուսանկարչություն
  Ուսանող՝ Հակոբ Իսախանյան
 3. Թեման՝ Երևանյան այգիներ
  Ուսանող՝ Հրայր Եգորյան

Ղեկավար՝ Սուսան Ամուջանյան

**************************************************

«Հաշվողական տեխնիկայի միջոցների և համակարգչային ցանցերի տեխնիկական սպասարկում» մասնագիտություն
Դիպլոմային աշխատանք է ներկայացնելու 5 ուսանող

 1. Թեման՝ Ինչպես սովորել ծրագրավորում / HTML, CSS/
  Ուսանող՝ Արտաշես Հարությունյան
  Ղեկավար՝ Սեն Միքայելյան
 2. Թեման՝
  Ուսանող՝ Հակոբ Դերմենջյան
  Ղեկավար՝ Սեն Միքայելյան
 3. Թեման՝
  Ուսանող՝ Միքայել Մուրաջյան
  Ղեկավար՝ Սեն Միքայելյան
 4. Թեման՝
  Ուսանող՝ Սարիբեկ Ասատրյան
  Ղեկավար՝ Գեղամ Խաչատրյան
 5. Թեման՝
  Ուսանող՝ Սամուել Միրզոյան
  Ղեկավար՝ Գեղամ Խաչատրյան
 6. Թեման՝
  Ուսանող՝ Նարեկ Մավյան
  Ղեկավար՝ Գեղամ Խաչատրյան

Դիպլոմային նախագծերի ղեկավար՝ Գեղամ Խաչատրյան, Սեն Միքայելյան

**************************************************

«Գրադարանային գործ» մասնագիտություն
Դիպլոմային աշխատանք է ներկայացնում 2 ուսանող

 1. Սյուզաննա Ստեփանյան
 2. Մարգարիտ Մինասյան

Ղեկավար՝ Լուսինե Ալեքսանյան
Դիպլոմային նախագծի թեմաները՝

**************************************************

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) մեկամյա կրթություն

«Պարտիզապուրակային գործ»
Դիպլոմային աշխատանք են ներկայացնում 7 ուսանող
Ղեկավարներ՝ Շուշան Ալեքսանյան, Շողիկ Պողոսյան
Դիպլոմային նախագծերի թեմաներ՝

 • Արտադրությամբ ուսուցում. սածիլների ստեղծում
 • Ծաղկազարդ-ծառզարդարը կրթական պարտեզում

Ուսանողներ՝

 1. Նորա Սևոյան
 2. Մարի Միքաելյան
 3. Ելենա Օհանյան
 4. Մարգարիտ Հեքիմյան
 5. Անի Ավանյան
 6. Լուսինե Հովհաննիսյան
 7. Անի Գրիգորյան

**************************************************

«Կարի արտադրության տեխնոլոգիա»
Դիպլոմային աշխատանք են ներկայացնում 10 ուսանող
Ղեկավար՝ Մերի Խանջյան
Դիպլոմային նախագծերի թեմաներ՝

 • Անհատական զգեստապահարան
 • Արտադրությամբ ուսուցման աշխատանքների փաթեթ
 • Ծիսական հագուստների ստեղծում

Ուսանողներ՝

 1. Տաթևիկ Սամսոնյան
 2. Նարինե Չթչյան
 3. Ալիսա Գևորգյան
 4. Լուսինե Պետրոսյան
 5. Արմինե Մակվեցյան
 6. Շուշանիկ Սարդարյան
 7. Ռիմա Երեմյան
 8. Լուսինե Բուշ
 9. Հասմիկ Ուզունյան
 10. Քնարիկ Մելքոնյան

**************************************************

«Գինեգործություն և հյութերի արտադրություն»
Դիպլոմային աշխատանք են ներկայացնում 7 ուսանող
Ղեկավար՝ Արտակ Ռշտունի
Դիպլոմային նախագծերի թեմաներ՝

Ուսանողներ՝

 1. Հայկուհի Հովհաննիսյան
 2. Ջուլիետտա Ղազարյան
 3. Լենա Ղազարյան
 4. Աստղիկ Իսրայելյան
 5. Լուսինե Պետրոսյան
 6. Սյուզաննա Սարգսյան
 7. Քրիստինե Հարությունյան

**************************************************

«Այգեգործություն»
Դիպլոմային աշխատանք են ներկայացնում 4 ուսանող
Ղեկավար՝ Շողիկ Պողոսյան
Դիպլոմային նախագծերի թեմաներ՝

 • Արտադրությամբ ուսուցում. սածիլների ստեղծում
 • Ծաղկազարդ-ծառզարդարը կրթական պարտեզում

Ուսանողներ՝

 1. Էդգար Սերոբյան
 2. Գրետա Բակունց
 3. Նարինե Պողոսյան
 4. Նարինե Ավետիսյան

**************************************************

«Հացթխման արտադրության տեխնոլոգիա»
Դիպլոմային աշխատանք են ներկայացնում 5 ուսանող
Ղեկավար՝ Սամվել Մկրտչյան
Դիպլոմային նախագծերի թեմաներ՝

 • Հացթխման արտադրության տեխնոլոգիայի կարողություն. արտադրությամբ ուսուցում
 • Հացթխման, լավաշթխման հմտությունների փոխանցում տարատարիք սովորողների

Ուսանողներ՝ 

 1. Սոնա Փափազյան
 2. Մադլեն Թերզյան
 3. Անուշ Թորոսյան
 4. Լիլիթ Առաքելյան
 5. Հերմինե Մանուկյան

 

Դիպլոմային նախագծեր

Թողնել պատասխան

Comment
Name*
Mail*
Website*