Christmas is Coming…

Should children believe in Santa Claus?

Christmas isn’t Christmas without Santa Claus Why oppose to letting children have the belief in Santa Clause? I am basically a child myself. No, I don`t believe anymore…I grew up to the 17 year old person I am, but Santa is the reason for some of the best memories that I have. Santa is a child’s friend. Santa embodies hope, love and peace. Santa shows children to care for others. Santa also brings magic into a child’s life. He is also good for many excellent memories. The presents that say From: Santa, the reindeer dust sprinkled throughout the yard, the empty plate in the morning.  All these things mean something to a child and for you not to allow it is robbing them from the simple joy of believing.

Mariana Terteryan

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։

Previous post Պատրաստվում ենք Ամանորին
Next post Հագուստի մոդելավորումն իմ կյանքում