«Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ» մասնագիտության դիպլոմային նախագծերի թեմաները

«Գործավարություն՝ օտար լեզվի խորացված իմացությամբ» մասնագիտության դիպլոմային նախագծեր

Աշխատակարգ և ժամանակացույց

Ղեկավարների աջակցությամբ ուսանողները աշխատում են հետևյալ փուլերով.

 • Նախապատրաստական աշխատանքի փուլ — մարտի 1-ապրիլի 15
  • Թեմային առնչվող գրականության որոնում և ընտրություն,
  • Թեմային առնչվող գրականության ուսումնասիրություն, վերլուծություն, տեսական նյութերի փաթեթի կազմում
  • Արդյունքների ներկայացում ուսումնական բլոգներում
  • Ծագող խնդիրների պարբերական քննարկում ղեկավարների հետ
 • Ինքնուրույն գործնական աշխատանքի փուլ –ապրիլի 15-մայիսի 31
  • գործնական աշխատանքի պլանավորում
  • կոնկրետ գործնական աշխատանքի իրականացում
  • արդյունքների ներկայացում ուսումնական բլոգներում
  • ծագող խնդիրների պարբերական քննարկում ղեկավարների հետ։
 • Թեզի ձևակերպման և պաշտպանության փուլ — հունիսի 1- հուլիսի 5
  • Թեզի վերջնական ձևակերպում,
  • .Թեզի պաշտպանություն

Թեմաները

 1. Գործարար հաղորդակցություն և թարգմանություն
 2. Գործարար էթիկա և էթիկետ
 3. Գործարար շփման բառապաշար. գործնական և գործարար նամակագրություն (երեք լեզվով)
 4. Գործավարության և փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպման առանձնահատկությունները կրթական հաստատություններում. «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր։

Թեմաների բովանդակությունը

 1. Գործարար հաղորդակցություն և թարգմանություն
  • Հաղորդակցության առանձնահատկությունները տեղեկատվական դարում։
  • Թարգմանությունը՝ որպես միջնորդավորված հաղորդակցություն
  • Թարգմանության հնարներն ու առանձնահատկությունները՝ եռալեզու տեքստի վերլուծության հիման վրա։

Գոհար Գաբրիելյան, ղեկավար՝ Գայանե Թերզյան

 1. Գործարար էթիկա և էթիկետ
 • Վարվեցողության կանոնների պատմությունից
 • Գործարար վարվեցողություն և արարողակարգ
 • Զրույց և գործարար բանակցություններ
 • Թարգմանչի միջոցով հաղորդակցում
 • Վարվեցողությունը ծառայողական ոլորտում
 • Գործարար արարողակարգի առանձնահատկությունները տարբեր երկրներում
 • Գործարար և պաշտոնական այցեր և ընդունելություններ

Անուշ Աղաջանյան, ղեկավար՝ Անահիտ Մելքոնյան

 1. Գործարար շփման բառապաշար. գործնական և գործարար նամակագրություն (երեք լեզվով)
  • Գործարար շփում, առանձնահատկությունները
  • Գործարար գրագրություն, նամակներ։
  • Գործնական նամակների եռալեզու նմուշներ,
  • Գործարար գրագրության եռալեզու բառարան

Մարիաննա Տերտերյան, ղեկավար՝ Անահիտ Մելքոնյան

 1. Գործավարության և փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպման առանձնահատկությունները կրթական հաստատություններում. «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր։
  • Փաստաթղթաշրջանառությանը ներկայացվող հիմնական պահանջները
  • Կրթական հաստատություններում փաստաթղթաշրջանառության առանձնահատկությունները
  • Գործավարության և փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպումը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում. Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն

Անի Տեր-Արսենյան, Լիլիթ Գասպարյան

Ղեկավար՝ Լիլիթ Ազիզխանյան

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։

Previous post Նախագիծ. «Ծառզարդարի ծեսը «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում»
Next post Համայնքային ծես