Հրաման 246

28.02.2018

2017-2018 ուստարվա  «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության «Ծեսը համայնքում»   դիպլոմային նախագծի կազմակերպման  մասին

 

 1. Հաստատել Քոլեջի միջին մասնագիտական կրթության «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության 2018թ ավարտական աշխատանքի փուլերի բովանդակությունը և ժամանակացույցը.
 • «Ծեսը համայնքում» նախագծի աշխատանքային փուլ՝ մարտի 1-մայիսի 31
 • «Ծեսը համայնքում» նախագծի ամփոփման փուլ՝ հունիսի 1-30
 • Նախագծի պաշտպանություն՝ հուլիսի 2-6
 1. Մանկավարժության կենտրոնի ներկայացմամբ հաստատել ավարտական նախագծի կազմակերպման աշխատակարգը (հավելված 1)։
 2. Աշխատանքային խմբերի համակարգողների ներկայացմամբ հաստատել նախագծիաշխատանքայինփուլիխմբերը, նախագծիիրականացմանհաստատությունը, նախագծիղեկավարներին (հավելված 2)։

Հավելված 1

2017-2018 ուստարվա  «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության «Ծեսը համայնքում»   ավարտական նախագծի կազմակերպման աշխատակարգ

 1. Ավարտական աշխատանքի բովանդակությունը, աշխատակարգը քոլեջի ղեկավարի ներկայացմամբ հաստատում է կրթահամալիրի մասնաժողովը։
 2. Ավարտական աշխատանքն իրականացվում է երկու փուլով՝
 • ավարտական նախագծի աշխատանքային փուլ՝ «Համայնքային ծես» նախագծի իրականացում Երևանի, Աշտարակի, Արտաշատի մանկապարտեզներում,
 • նախագծի ամփոփման փուլ (ավարտական թեզի ձևակերպում)։
 1. Յուրաքանչյուր փուլի համար որոշվում են նախագծի աշխատանքային խմբերը, ղեկավարները։
 2. Նախագծի աշխատանքային խմբերի համակարգողներն են՝
 • կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզներում՝ դպրոց-պարտեզների  ղեկավարները,
 • Քոլեջում՝ Սյուզի Մարգարյանը,
 • Աշտարակում՝ Մարինե Մկրտչյանը։
 1. Աշխատանքային խմբերի համակարգողները՝
 • նախագիծը, դրա իրականացման փուլի աշխատանքները, աշխատակարգը ներկայացնում են այն հաստատություններում, որտեղ իրականացվում է, ներգրավում նախագծում հաստատությունների աշխատողներին,
 • որոշում են կրթահամալիրի դպրոց-պարտեզում նախագծի ղեկավարներին,
 • ներկայացնում են նախագծի ամփոփման փուլի բովանդակությունը, աշխատակարգը, երկրորդ փուլի աշխատանքային խմբերի, ղեկավարների առաջարկություն,
 • ներկայացնում են նախագծով անհրաժեշտ նյութերի ձեռքբերման, նախագծի ղեկավարների գործուղման հայտեր,
 • հետևում են նախագծի իրականացման ընթացքին, անհրաժեշտության դեպքում առաջարկում փոփոխություններ աշխատակարգում, ժամանակացույցում.
 • սահմանված կարգով ամսական լրավճար են առաջարկում նախագծի ղեկավարներին։
 1. Նախագծի առաջին փուլի ղեկավարները աշխատանքային խմբի ուսանողներին աջակցում են.
 • հավաքելու նախագծի ուսումնական նյութերի փաթեթները,
 • յուրացնելու բովանդակությունը և դրա փոխանցման, սաների, ծնողների հետ աշխատանքի հմտություններ,
 • կազմելու և իրականացնելու շաբաթական աշխատանքային նախագծեր,
 • դրանց արդյունքները ներկայացնելու ուսումնական բլոգներում,
 • նախապատրաստվելու աշխատանքի երկրորդ փուլին.
 • նախագծի իրականացման փուլում առաջացած խնդիրները ներկայացնելու նախագծի համակարգողին, քոլեջի ղեկավարին։
 1. Նախագծի երկրորդ փուլի ղեկավարները այդ փուլի աշխատանքային խմբերի ուսանողներին աջակցում են.
 • հավաքելու նախագծի առաջին փուլի արդյունքում իրենց թեզի բովանդակությանը համապատասխան նյութերի փաթեթները (տարբեր աշխատանքային խմբերի նյութերից).
 • ուսումնասիրելու, վերլուծելու-համակարգելու նյութերը.
 • ներկայացնելու-հրապարակելու աշխատանքը։
 1. Ժամանակացույց
 • Նախագծի բովանդակության, կազմակերպման կարգի հաստատում կրթահամալիրի մասնաժողովում՝ նախագիծը նախաձեռնող մասնագիտական խմբի, դասավանդողների, սովորողների հետ քննարկումներից հետո – փետրվարի 27
 • Նախագծի կազմակերպման նախապատրաստական աշխատանք Աշտարակում — փետրվարի 12-16
 • Նախագծի մասնակից Աշտարակի դաստիարակների վերապատրաստում կրթահամալիրում – փետրվարի 19-23
 • Աշխատանքային նախագծի աշխատանքային փուլի խմբերի հաստատում – մարտի 1
 • Աշխատանքային խմբերի համակարգողների ներկայացմամբ նախագծի իրականացման հաստատությունների, նախագծի ղեկավարների, հաստատություններում նախագծի իրականացման աշխատակարգի հաստատում – մարտի 5
 • նախագծի իրականացման փուլ՝ մարտի 5-մայիսի 31
 • նախագծի երկրորդ փուլի բովանդակության, աշխատանքային խմբերի, ղեկավարների հաստատում – մինչև ապրիլի 3
 • նախագծի ամփոփման փուլ՝ հունիսի 1-հունիսի 30
 • նախագծի պաշտպանություն՝ հուլիսի 2-6

Հավելված 2

2017-2018 ուստարվա  «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության «Ծեսը համայնքում»   ավարտական նախագծի առաջին փուլի աշխատանքային խմբերը

Դիպլոմաին աշխտանք կատարողի ազգանուն, անուն Նախագծի/ աշխատանքի կատարման վայրը Նախագծի/աշխատանքի ղեկավար Խորհրդատու

 

Օսիպովա Վարդուհի Քոլեջի պարտեզ Նինա Անտոնյան Երաժիշտ՝ Մարինե Մկրտչյան

Տեխնոլոգ՝ Թամար Հարությունյան

Ավագյան Ամալյա Քոլեջի պարտեզ Նինա Անտոնյան Երաժիշտ՝ Մարինե Մկրտչյան

Տեխնոլոգ՝ Թամար Հարությունյան

Ավետիսյան Նարինե Քոլեջի պարտեզ Նինա Անտոնյան Երաժիշտ՝ Մարինե Մկրտչյան

Տեխնոլոգ՝ Թամար Հարությունյան

Խաչատրյան Սյուզաննա Քոլեջի պարտեզ Նինա Անտոնյան Երաժիշտ՝ Մարինե Մկրտչյան

Տեխնոլոգ՝ Թամար Հարությունյան

Ավագյան Լիլիթ Քոլեջի պարտեզ Նինա Անտոնյան Երաժիշտ՝ Մարինե Մկրտչյան

Տեխնոլոգ՝ Թամար Հարությունյան

 Համակարգող՝ Սյուզի Մարգարյան
Բադիշյան Սիրանուշ Աշտարակ Երաժիշտ՝ Մարինե Մկրտչյան

Տեխնոլոգ՝ Թամար Հարությունյան

Բարսեղյան Նվարդ Աշտարակ Երաժիշտ՝ Մարինե Մկրտչյան

Տեխնոլոգ՝ Թամար Հարությունյան

Հովհաննիսյան Անի Աշտարակ Երաժիշտ՝ Մարինե Մկրտչյան

Տեխնոլոգ՝ Թամար Հարությունյան

Ավչյան Մերի Աշտարակ Երաժիշտ՝ Մարինե Մկրտչյան

Տեխնոլոգ՝ Թամար Հարությունյան

Դավիդյան Անահիտ Աշտարակ Երաժիշտ՝ Մարինե Մկրտչյան

Տեխնոլոգ՝ Թամար Հարությունյան

Ղազարյան Անահիտ Աշտարակ Երաժիշտ՝ Մարինե Մկրտչյան

Տեխնոլոգ՝ Թամար Հարությունյան

Սակվանյան Սյուզաննա Աշտարակ Երաժիշտ՝ Մարինե Մկրտչյան

Տեխնոլոգ՝ Թամար Հարությունյան

 Համակարգող՝ Մարինե Մկրտչյան
Հակոբյան Նաթելլա Արտաշատ, թիվ 6 մանկ. Գայանե Թորոսյան Երաժիշտ՝ Մարիամ Մնացականյան

Տեխնոլոգ՝ Արև Բալջյան

Բաղդասարյան Լենա Արտաշատ, թիվ 5 մանկ. Գայանե Թորոսյան Երաժիշտ՝ Մարիամ Մնացականյան

Տեխնոլոգ՝ Արև Բալջյան

Մարկոսյան Անի Արտաշատ, թիվ 5 մանկ. Գայանե Թորոսյան Երաժիշտ՝ Մարիամ Մնացականյան

Տեխնոլոգ՝ Արև Բալջյան

Գալստյան Անահիտ Արտաշատ, թիվ 6 մանկ. Գայանե Թորոսյան Երաժիշտ՝ Մարիամ Մնացականյան

Տեխնոլոգ՝ Արև Բալջյան

Թորոսյան Աննա Արգավանդ, «Մանուշակ» մանկապարտեզ Գայանե Թորոսյան Երաժիշտ՝ Մարիամ Մնացականյան

Տեխնոլոգ՝ Արև Բալջյան

Դեմուրչյան Անի Շենգավիթ, թիվ 127 մանկ Գայանե Թորոսյան Երաժիշտ՝ Մարիամ Մնացականյան

Տեխնոլոգ՝ Արև Բալջյան

 

Համակարգող՝  Շամիրամ Պողոսյան

Գևորգ Հազարումյան Արևմտյան դպրոց Բուրաստան Օսիպովա Երաժիշտ՝ Սոֆյա Գրիգորյան

Տեխնոլոգ՝ Զառա Ոսկանյան

Դանիելյան Գոհար Արևմտյան դպրոց Բուրաստան Օսիպովա Երաժիշտ՝ Սոֆյա Գրիգորյան

Տեխնոլոգ՝ Զառա Ոսկանյան

Ծատրյան Սաիդա Արևմտյան դպրոց Բուրաստան Օսիպովա Երաժիշտ՝ Սոֆյա Գրիգորյան

Տեխնոլոգ՝ Զառա Ոսկանյան

Վարոսյան Ամալյա Էրեբունի, թիվ 72 մանկ. Բուրաստան Օսիպովա Երաժիշտ՝ Սոֆյա Գրիգորյան

Տեխնոլոգ՝ Զառա Ոսկանյան

Ստեփանյան Վարդուշ Արևմտյան դպրոց Բուրաստան Օսիպովա Երաժիշտ՝ Սոֆյա Գրիգորյան

Տեխնոլոգ՝ Զառա Ոսկանյան

Համակարգող ՝Տաթև Աբրահամյան
Ադամյան Արփինե Աջափնյակ, թիվ 37 մանկ. Աննա Հայրոյան Երաժիշտ՝ Մարինե Ոսկանյան

Տեխնոլոգ՝ Հասմիկ Թոփչյան

Պետրոսյան Լուսինե Աջափնյակ, թիվ 37 մանկ. Աննա Հայրոյան Երաժիշտ՝ Մարինե Ոսկանյան

Տեխնոլոգ՝ Հասմիկ Թոփչյան

Սիմոնյան Ջուլի Արևելյան դպրոց Աննա Հայրոյան Երաժիշտ՝ Մարինե Ոսկանյան

Տեխնոլոգ՝ Հասմիկ Թոփչյան

Երանոսյան Աննա Արաբկիր, «Փայլակ»  մանկ. Աննա Հայրոյան Երաժիշտ՝ Մարինե Ոսկանյան

Տեխնոլոգ՝ Հասմիկ Թոփչյան

Մուրադյան Սյուզինե Արաբկիր, թիվ 22 մանկ. Աննա Հայրոյան Երաժիշտ՝ Մարինե Ոսկանյան

Տեխնոլոգ՝ Հասմիկ Թոփչյան

Մուրադյան Ռուզաննա Արաբկիր, թիվ 22 մանկ. Աննա Հայրոյան Երաժիշտ՝ Մարինե Ոսկանյան

Տեխնոլոգ՝ Հասմիկ Թոփչյան

Հովհաննիսյան Անուշ Ավան, թիվ 54 մանկ. Աննա Հայրոյան Երաժիշտ՝ Մարինե Ոսկանյան

Տեխնոլոգ՝ Հասմիկ Թոփչյան

 

Համակարգող՝ Նառա Նիկողոսյան

Տերտերյան Էմմա Հյուսիսային դպրոց Անուշ Ավետիսյան, Օլյա Մանդալյան Երաժիշտ՝ Հասմիկ Մաթևոսյան

Տեխնոլոգ՝ Տաթև Աթոյան

Պանդիկյան Ժաննա Մալաթիա -Սեբաստիա, թիվ 76 մանկ. Անուշ Ավետիսյան, Օլյա Մանդալյան Երաժիշտ՝ Հասմիկ Մաթևոսյան

Տեխնոլոգ՝ Տաթև Աթոյան

Խաչատրյան Լիլիթ թիվ 77 մանկ. Անուշ Ավետիսյան, Օլյա Մանդալյան Երաժիշտ՝ Հասմիկ Մաթևոսյան

Տեխնոլոգ՝ Տաթև Աթոյան

Բաղդասարյան Անահիտ Մալաթիա -Սեբաստիա, թիվ 91 մանկ. Անուշ Ավետիսյան, Օլյա Մանդալյան Երաժիշտ՝ Հասմիկ Մաթևոսյան

Տեխնոլոգ՝ Տաթև Աթոյան

Ազիզյան Նելլի Հյուսիսային դպրոց Անուշ Ավետիսյան, Օլյա Մանդալյան Երաժիշտ՝ Հասմիկ Մաթևոսյան

Տեխնոլոգ՝ Տաթև Աթոյան

Իսրայելյան Աստղիկ Հյուսիսային դպրոց Անուշ Ավետիսյան, Օլյա Մանդալյան Երաժիշտ՝ Հասմիկ Մաթևոսյան

Տեխնոլոգ՝ Տաթև Աթոյան

Գրիգորյան Լիլիթ Հյուսիսային դպրոց Անուշ Ավետիսյան, Օլյա Մանդալյան Երաժիշտ՝ Հասմիկ Մաթևոսյան

Տեխնոլոգ՝ Տաթև Աթոյան

 

Համակարգող՝ Քնարիկ Ներսիսյան

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։

Previous post Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք
Next post Ճաշացանկ 03.03-16.03.2018