«Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության դիպլոմային նախագծերի պաշտպանություն

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի Քոլեջ
«Նախադպրոցական կրթություն»
մասնագիտությունների դիպլոմային
 նախագծերի
պաշտպանության 
ժամանակացույցնկարագրություն
2017-2018 ուսումնական տարի

Դիպլոմային նախագծերի պաշտպանությունը՝ հունիսի 22-ին, ժամը՝ 10:00
Անցկացման վայրը՝ «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջ
Հասցե՝ Անդրանիկի 92/1

Ծրագիր, նկարագրություն

 • 10:00-10:40 « «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության շրջանավարտների  ավարտական համայնքային ծես»ներկայացնում են ուսումնական տարվա ընթացքում իրականացված ծեսերը
 • Մասնակիցներ՝ «Նախադպրոցական կրթություն»  մասնագիտության բաժնի ուսանողներ, ուսուցիչներ, հյուրեր
 • 10:40-11:10 ծիսական ընդմիջում
 • Ծիսական ընդմիջման պատասխանատու՝ Քոլեջի
  « Խոհարարական գործ» բաժնի ուսանողներ: Ուսանողները ներկայանում են դիպլոմային պաշտպանության-հաշվետվության բաց հարթակում:
 • 11:20-12:20 « Ծեսը համայնքում» նախագծի ամփոփում, վերլուծություն, առաջարկներ.
  Ամփոփվում է «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության դիպլոմային պաշտպանության «Ծեսը համայնքում» թեմայով աշխատանքները

2017-2018 ուստարվա «Նախադպրոցական կրթություն»մասնագիտության բաժնի պետական որակավորող հանձնաժողով

 • Հանձնաժողովի նախագահ՝ Քնարիկ Ասմարյան
 • Հանձնաժողովի տեղակալ՝ Տաթև Բլեյան
 • Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Նարինե Պողոսյան
 • Հանձնաժողովի անդամ- խորհրդատու՝ Մարիաննա Տիգրանյան
 • Հանձնաժողովի անդամ՝ Մարիետ Սիմոնյան

Դիպլոմային նախագծեր

Ղեկավար՝ Աննա Հայրոյան
Համակարգող՝ Նաիրա Նիկողոսյան
Գրախոս՝ Շամիրամ Պողոսյան
Արփինե Ադամյան
Թեմա՝ «Մաթեմատիկական պատկերացումների և տրամաբանության զարգացման իրագործումը և արդունավետությունը ծիսական խոհանոցային գործունեության ընթացքում»
Ջուլիետա Սիմոնյան
Թեմա՝ Ծիսական, աշխատանքային երգ-պարը երեխայի ֆիզիկական,ստեղծագործական և խոսքի զարգացման միջոց
Աննա Երանոսյան
Թեմա՝ «Բակ-պարտեզը երեխայի զարգացման ոլորտները խթանող բաց-ծիսական միջավայր»
Սյուզինե Մուրադյան
Թեմա՝ «Բնության հանդեպ վերաբերմունքի ձևավորումը ծեսերի մասնակցության արդյունքում. էկոլոգիական դաստիարակություն»
Անահիտ Ղազարյան
Թեմա` «Մանկապարտեզ-համայնքի կապը և համայնքի դերը ազգային դաստիարակության գործում»
Անուշ Հովհաննիսյան
Թեմա՝Երեխայի պատկերավոր մտածողության և մանրմկանային շարժումների զարգացումը տեխնոլոգիական գործունեության ընթացքում
Տաթև Սահակյան
Թեմա՝ Ծեսը որպես ինտեգրված թեմատիկ միավոր
Լուսինե Պետրոսյան
Թեմա՝ «Բնության հանդեպ վերաբերմունքի ձևավորումը ծեսերի մասնակցության արդյունքում. էկոլոգիական դաստիարակություն»

Ղեկավար՝ Մարինե Մկրտչյան
Գրախոս՝ Նաիրա Նիկողոսյան
Անի Հովհաննիսյան
Թեմա՝ Բնության հանդեպ վերաբերմունքի ձևավորումը ծեսերի մասնակցության արդյունքում. էկոլոգիական դաստիարակություն
Ռուզաննա Մուրադյան
Թեմա՝ Բնության հանդեպ վերաբերմունքի ձևավորումը ծեսերի մասնակցության արդյունքում. էկոլոգիական դաստիարակություն
Սիրանուշ Բադիշյան
Թեմա՝ Նախադպրոցական տարիքի երեխայի խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը՝ ծեսերի  կազմակերպման և իրականացման ընթացքում
Նվարդ Բարսեղյան
Թեմա՝ Ազգային, ծիսական, շարժուն խաղերի դերը նախադպրոցական տարիքի երեխայի ֆիզիկական զարգացման գործում
Մերի Ավչյան
Թեմա՝ Երեխայի ստեղծագործական կարողությունների, երևակայության զարգացման հնարավորությունները  ծեսի կազմակերպման և իրականացման ընթացքում
Անահիտ Դավիդյան
Թեմա՝ Նախադպրոցական տարիքի երեխայի խոսքի և հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը՝ ծեսերի  կազմակերպման և իրականացման ընթացքում
Սյուզաննա Սակվանյան
Թեմա՝ Բնության զարթոնքին առընչվող ծեսերը և ծիսակարգը՝ երեխայի էկոլոգիական դաստիարակության ձևավորման միջոց

Ղեկավար՝ Գայանե Թորոսյան
Համակարգող՝ Շամիրամ Պողոսյան
Գրախոս՝ Նելի Արղության
Նաթելլա Հակոբյան
Թեմա՝ Դերախաղի նշանակությունը երեխայի սոցիալական հմտությունների և խոսքի զարգացման գործում. Համբարձման ծես
Անահիտ Գալստյան
Թեմա` Խաղերի և ծեսերի դերը նախակրթարանում
Անի Դեմուրչյան
Թեմա՝ «Խաղի դերը նախադպրոցական տարիքի երեխայի խոսքի զարգացման գործում»
Աննա Թորոսյան
Թեմա՝ Նախադպրոցական երեխաների մաթեմատիկական պատկերացումների ձևավորումը գործունեության բոլոր ձևերում. Համբարձման և Զատկի ծես
Անի Մարկոսյան
Թեմա՝ Ժողովրդական բանահյուսական նյութը, որպես նախադպրոցական տարիքի երեխայի խոսքի զարգացման արդյունավետ միջոց
Լենա Բաղդասարյան
Թեմա՝ Ընտանիքի և մանկապարտեզի համագործակցությունն
ազգային ծեսերի կազմակերպման և իրագործման ընթացքում

Ղեկավարներ՝ Անուշ ԱվետիսյանՍաթեն Գևորգյան
Համակարգող՝ Քնարիկ Ներսիսյան
Գրախոս՝ Տաթև Աբրահամյան
Աստղիկ Իսրայելյան
Թեմա՝ Ծեսն ընտանիքում. մանկապարտեզ-ընտանիք համագործակցություն
Էմմա Տերտերյան
Թեմա՝ Լեզվական խաղերի դերը երեխայի լեզվամտածողության
Ժաննա Պանդիկյան
Թեմա՝ Ծեսը, ծիսակարգը  և  ազգային  երգերի, խաղերգերի դերը ծեսերի մեջ
Անահիտ Բաղդասարյան
Թեմա՝ Ազգային ծիսական շարժուն խաղերի դերը երեխայի
Լիլիթ Գրիգորյան
Թեմա՝ Երեխայի պատկերավոր մտածողության և մանր
մկանային շարժումների զարգացումը
Լիլիթ Ավագյան
Թեմա՝ Ծիսական երգ-պարը երեխայի ֆիզիկական, ստեղծագործական
և խոսքի զարգացման միջոց
Նելլի Ազիզյան
Թեմա՝ Երեխայի պատկերավոր մտածողության, երևակայության
և ստեղծականության զարգացումը տեխնոլոգիական գործունեության ընթացքում
Լիլիթ Խաչատրյան
Թեմա՝ Բնության հանդեպ վերաբերմունքի ձևավորումը ծեսերի մասնակցության արդյունքում.Էկոլոգիական դաստիարակություն. «Ծաղկազարդի ծես»

Ղեկավար՝ Ինգա Անտոնյան
Համակարգող՝ Սյուզի Մարգարյան
Գրախոս՝ Քնարիկ Ներսիսյան
Նարինե Ավետիսյան
Թեմա՝ Ծեսը 2-5 տարեկան երեխաների խմբում
Վարդուհի Օսիպովա
Թեմա՝ Ծիսական երգ-պարը նախադպրոցական տարիքի
երեխայի ֆիզիկական, ստեղծագործական և խոսքի զարգացման միջոց
Սյուզաննա Խաչատրյան
Թեմա՝ «Ծեսով ուսուցման մանկավարժական փորձի ուսումնասիրություն»
Ամալյա Ավագյան
Թեմա՝ Ազգային ծիսական շարժուն խաղերի դերը ֆիզիկական զարգացման գործում

Ղեկավար՝ Բուրաստան Օսիպովա
Համակարգող՝ Տաթև Աբրահամյան
Գրախոս՝ Մարինե Մկրտչյան
Սաիդա Ծատրյան
Թեմա՝ Երեխայի պատկերավոր մտածողության և մանր մկանային շարժումների զարգացումը տեխնոլոգիական գործունեության ընթացքում
Ամալյա Վարոսյան
Թեմա՝ «Խաղի դերը նախադպրոցական տարիքի երեխայի խոսքի զարգացման գործում»
Գոհար Դանիելյան
Թեմա՝ «Նախադպրոցական կրթություն»
Գևորգ Հազարումյան
Թեմա՝ Ազգային ծիսական շարժուն խաղերի դերը երեխայի ֆիզիկական զարգացման գործում

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։

Previous post «Կարի արտադրության տեխնոլոգիա» մասնագիտության դիպլոմային նախագծեր
Next post Ճամբարային խճանկար