2D քաղաք. Հրշեջ դեպոյի շենք

2D քաղաք. Երևանի ճարտարապետական ժառանգությունը  նախագծի շրջանակներում  ուսումնասիրեցինք հրշեջ դեպոյի նախկին շենքը։ Նյութին կարող եք ծանոթանալ այս հղումով։

Նախագծեր

Թողնել պատասխան

Comment
Name*
Mail*
Website*