Դիպլոմային նախագծերի կառուցվածքը, ներկայացվող պահանջները

Դիպլոմային նախագծերի կառուցվածքը, ներկայացվող պահանջները

Աշխատանքը պետք է ունենա հետևյալ կառուցվածքային բաղադրիչները.

 • տիտղոսաթերթ
 • բովանդակություն
 • ներածություն
 • հիմնական մաս
 • ամփոփում
 • օգտագործված գրականության ցուցակ
 • հավելվածներ (եթե դրա անհրաժեշտությունը կա):

Տիտղոսաթերթ

Սա աշխատանքի առաջին էջն է։ Այստեղ պետք է զետեղված լինեն հետևյալ տվյալները.

 • հաստատության անվանումը` Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քոլեջ
 • հեղինակի անունը, ազգ...
ավելին Դիպլոմային նախագծեր

Դաստիարակ՝ նախակրթարանի և ընտանիքի

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի պետական քոլեջը հայտարարում է «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտությամբ բաժնի 2018-2019 ուսումնական տարվա ընդունելություն

 • հիմնական կրթության հիմքով՝ 3 տարի
 • միջնակարգ կրթության հիմքով՝ 2 տարի
 • բարձրագույն կրթության հիմքով՝ 1 տարի, հեռավար կրթությամբ

Բարձրագույն և միջին մասնագիտական այլ կրթություն ունեցողները՝ մանկապարտեզներում աշխատող դաստիարակներ, այլ մասնագետներ, մեկամյա հեռավար կրթությամբ, սահմանված կարգով, կարող են նախադպրոցական կրթության դաստիարակի որակավորում ստանալ։...

ավելին Ընդունելություն