Հրաման

Նկատողություն հայտարարելու մասին.

02.09.2021թ.

 Ուսումնառության պայմանագրի 4.2.1  (կատարել Քոլեջի կանոնադրության պահանջները և պահպանել ներքին կարգապահական կանոնները) և 4.2.2  (հաճախել ուսումնական պլանով նախատեսված պարապմունքներին և սահմանված ժամկետներում կատարել ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցով նախատեսված գործառույթները) կետերը խախտելու և 3-4-րդ դասաժամերից բացակայելու  համար Քոլեջի 2-րդ կուրսի ներքոհիշյալ ուսանողներին  հայտարարել նկատողություն...

ավելին Հրամաններ, կարգեր