Կարմիր գրիչը` կախարդի գավազան…

Կրթահամալիրի մայիսն այսպիսին է. ըմբոստ, ստեղծագործ, սեփական արժեքներով հիացող, ուսումնական գործն ավելի արձակ ու համարձակ դարձնող...Չափազանցությու՞ն... Անհավատալիորեն չկա... Տպավորիչ ուրբաթ էր, ջերմ-ընկերական շրջայցով, հյուրերով, լանջից...