Հրաման 246

28.02.2018 2017-2018 ուստարվա  «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության «Ծեսը համայնքում»   դիպլոմային նախագծի կազմակերպման  մասին   Հաստատել Քոլեջի միջին մասնագիտական կրթության «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության 2018թ ավարտական աշխատանքի փուլերի...

Հրաման թիվ 245

Հեռավար ուսուցում կազմակերպելու մասին 2018թ-ի մարտի 1 ից քոլեջի «Նախադպրոցական կրթություն» մասնագիտության 3-րդ կուրսի ներքոհիշյալ ուսանողների (հավելված 1) ուսուցումը կազմակերպել առցանց՝ ապահովելու համար նրանց մասնակցությունը...