Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք. 02.05.2018

Կրթահամալիրի հիմնը. Անդաստան Հեղափոխություն, իմ սեր... - կրթահամալիրի օրվա գիրը «Ուսումնական պատարագ»  նախագծով՝ հոգևոր երգերի կատարում. Հազարաց հրեշտակապետք կան առաջի Քո Մարմին տերունական Համբարձման ծիսական...