Առավոտյան ընդհանուր պարապմունք

Մայիսի 10 Սովորողի տարեկան հաշվետվություն են ներկայացնում. Միլենա Շաոյանը Միլենա Մարջանյանը Հատվածների ընթերցում Հ.Թումանյանի «Անուշ» պոեմից Շրջանակի մեջ ծառ ենք  հյուսում Վիճակի-երգ Հեյ-գյուլ-եմ (2)   (ավելին...

Քոլեջի Նախադպրոցական կրթության շրջանավարտների նախապատրաստական աշխատանքները Համբարձման ծեսին

Նախադպրոցական կրթության շրջանավարտների ավարտական նախագիծ՝ «Աշտարակում համայնքային ծես» երկարաժամկետ նախագծի երրորդ փուլի նախապատրաստական աշխատանքները Համբարձման ծեսին: Ուսանողները սաների հետ ինքնուրույն աշխատալու համար քայլ առ քայլ...