Հրաման

06.05.2019թ Սովորողի դասացուցակում փոփոխություն կատարելու մասին: Քոլեջի ներքոհիշյալ սովորողների դասացուցակում կատարել փոփոխություն. 2019թ-ի մայիսի 6-ի դասացուցակում ֆիքսված 3,4,5-րդ դասաժամի  ուսումնական պարապմունքները փոխարինել ֆուտբոլային խաղին մասնակցությամբ: Գրիգորյան...